مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

رساله پایان نامه طرح نهایی نقشه اتوکد مطالعات سرای سالمندان را می توانید از سایت www.09375883058.ir دانلود کنید.

 

مطالعات سرای سالمندان, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات سرای سالمندان

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان
قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان 

برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
منابع این مطالعات بصورت پاورقی می باشد.

خرید مطالعات قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه و عکس های سه بعدی خانه سالمندان قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان 
برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

فصل اول – طرح مسئله و چهارچوب پژوهش
۱-۱-پیشگفتار
۱-۲-طرح مسأله
۱-۳- تاریخچه و سابقه تحقیق
۱-۴-اهداف تحقیق
۱-۵-چارچوب نظری تحقیق
۱-۶-ضرورت تحقیق

فصل دوم – اقلیم زنجان
۲-۱-مقدمه
۲-۲ اقلـــیم زنجــان
مشخصات اقلیمی زنجان
تابش آفتاب
انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم
۱-۶-۱- دما و رطوبت هوا
۲-۶-۱- بادهای غالب
نمودار جهت و سرعت باد زنجان
۲-۴- وضعیت سالمندان
۲-۴-۱-چمعیت سالمندان
۲-۴-۲- وضعیت اشتغال سالمندان کشور
۲-۴-۳-سطح سواد سالمندان کشور
۲-۴-۴- وضعیت تاهل سالمندان کشور
۲-۵-نتیجه گیری

فصل سوم – شناخت
۳-۱-مقدمه
۳-۲-تعریف سالمندی
۳-۳-ویژگیهای جسمی و دگرگونی‌های فیزیولوژیکی
۳-۵- محدودیت‌های حسی
۳-۵-۱-تطابق بینایی
۳-۵-۲-ادراک عمق
۳-۵-۳-تطابق شنوایی
۳-۵-۴-چشایی و بویایی
۳-۵-۵-لامسه
۳-۵-۶-سیستم‌های حرکتی
۳-۶-ویژگیهای روانی
۳-۶-۱-مراحل زندگی انسان
۳-۶-۲-سلسله مراتب نیازها
۳-۶-۳-محدودیتهای روانی
۳-۶-۴-فرایندهای روان شناختی
۳-۶-۵-بیماریهای روانی
۳-۷-مطالعات اجتماعی
۳-۷-۱-پایگاه اجتماعی – فرهنگی
۳-۷-۲-جامعه شناسی سالمندی
۳-۷-۳-فعالیت سالمندان
۳-۷-۳-۱-اوقات فراغت
۳-۷-۳-۲-ورزش

فصل چهارم
۴-۱-مقدمه
۴-۲-مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان
۴-۲-۱-توصیه های طراحی
۴-۳-جهت گیری مناسب
۴-۴- رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی‌های جسمی ـ فیزیولوژیکی
۴-۵- رهنمودهای طراحی با توجه به ویژگی‌های روانی و اجتماعی
۴-۶- توصیه های طراحی با توجه به وضعیت اجتماعی سالمندان
۴-۷- رهنمودهای طراحی با توجه به اقلیم منطقه
۴-۸-رهنمودهای طراحی عناصر سازنده فضاهای باز
۴-۸-۱- پیاده روها
۴-۸-۱-۱- رهنمودهای طراحی
۴-۸-۲- مبلمان شهری
۴-۸-۲-۱-رهنمودهای طراحی نیمکت ها
۴-۸-۲-۲-رهنمودهای طراحی میزها
۴-۸-۳-رهنمودهای طراحی حفاظ ها و دستگیره ها
۴-۸-۴-رهنمودهای طراحی نورپردازی
۴-۸-۵-رهنمودهای طراحی علائم و راهنماها
۴-۸-۶- پلکان و رامپ
۴-۸-۶-۱-رهنمودهای طراحی
۴-۹-توصیه های طراحی فضاهای بسته مربوط به سالمندان
۴-۹-۱-ورودی اصلی
۴-۹-۲-اتاق خواب
۴-۹-۲-۱-وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان
الف- تختخواب
ب- کمد
۴-۹-۳-اتاق مدیریت
۴-۹-۴-اتاق های درمانی و توانبخشی
۴-۹-۵-رختشوی خانه
۴-۹-۶-کتابخانه
۴-۹-۷-اتاق های غذاخوری
۴-۹-۷-۱-توصیه‌های طراحی
۴-۹-۸-دستشویی
۴-۹-۸-۱-توصیه های طراحی
۴-۹-۹-حمام
۴-۹-۱۰-توالت
۴-۱۰-ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان
۴-۱۰-۱-آسانسور
۴-۱۰-۱-۱-توصیه های طراحی
۴-۱۰-۲-رامپ و سطوح شیب دار
۴-۱۰-۳-پلکان
۴-۱۱-راهروها
۴-۱۲-بازشوها
۴-۱۲-۱-درها
۴-۱۲-۲-پنجره ها
۴-۱۳-محوطه باغبانی
۴-۱۴-مبلمان و اثاث ثابت
۴-۱۵-کفپوش های مناسب
۴-۱۵-۱-توصیه های طراحی
۴-۱۶- نرده های کمکی
۴-۱۷-نشانه ها
۴-۱۸-فضاهای مخصوص سالمندان

بخش دوم
فصل اول _بررسی نمونه ها
یک فایل جداگانه در حدود ۲۰صفحه در مورد تحلیل کامل مرکز نگهداری سالمندان Beilngries آلمان نیز ایمیل می شود.
۱-۱-مقدمه
۱-۲-خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی )
۱-۳-اقامتگاه سالمندان” میدوویو” (کانکاکی، ایلینویز)
۱-۴-خانه سالمندان ۷۲تن قزوین

فصل اول – مبانی نظری و معماری
۱-۱-چکیده
فصل دوم – تعیین اهداف خرد و اولویت بندی آنها
۱-۱-مقدمه
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۱ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۲ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۳ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۴ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۵ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۶ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۷ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۸ :
– راهکارهای عملی در جهت رسیدن به هدف شماره ۹ :
فصل سوم – برنامه فیزیکی

مطالعات سرای سالمندان ۱۳۰ص

قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان
قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان 

برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

همراه این مطالعات ۳۵صفحه فایل ورد همراه با عکس در مورد ضوابط و استانداردهای خانه سالمندان ارسال می شود.
منابع این مطالعات بصورت پاورقی می باشد.

خرید مطالعات قیمت مطالعات: ۱۵٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه و عکس های سه بعدی خانه سالمندان قیمت نقشه و عکس های سه بعدی : ۲۵٫۰۰۰ تومان 
برای مشاهده دمو خانه سالمندان اینجا کلیک کنید

29 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)