رساله معماری

Page 2

RSS

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

29 Apr 2019

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست, رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست
مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست , رساله , نقشه اتوکد,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,autocad,3dmax, رندر , مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

 

فصل اول: ۱۲
مقدمه ۱۲
۱-۱-۱ بیان مسئله : ۱۲
۱-۱-۲ سیرمطالعاتی تحقیق: ۱۴
۱-۱-۲-۱ اهداف تحقیق : ۱۶
۱-۱-۲-۲ سوالها: ۱۷
۱-۱-۲-۳ اصطلاحات : ۱۷
کودک: ۱۷
کودک خیابانی : ۱۷
کودک بی سرپرست ۱۸
کودک بد سرپرست ۱۸
پیمان نامه جهانی حقوق کودک: ۱۸
فضا: ۱۸
سازماندهی فضایی: ۱۹
فصل دوم: ۱۹
موضوع اصلی تحقیق ۱۹
۱-۲-۱ شناخت روحی و جسمی کودکان : ۱۹
شناخت کودک و بررسی نیازهای او ۲۰
۲٫ نیازهای اجتماعی ۲۶
تعاریف و مفاهیم ۳۹
حمایت از کودکان بی سرپرست ۴۳
در باب حمایت از کودکان بی سرپرست ( بد سرپرست) در ایران: ۶۵
اصل ۲۱ قانون اساسی ۶۶
بحث از پیشگیری ۶۸
الگوی رشدی بوستون ((oston)Developmentd model ) 71
نگاهی مختصر به وضعیت کودکان بی سرپرست و نهادهای نگهداری از این کودکان در سرتاسر دنیا ۷۲
کودکان خیابانی ۷۶
تعاریف و مفاهیم ۷۷
تقسیم بندی کودکان خیابانی ۷۹
طبقه بندی دیگری از کودکان خیابانی ۸۰
اشکال مختلف بی سرپرستی ۸۰
طبقه بندی کودکان خیابانی ۸۱
ب . طبقهبندی از حیث نوع زندگی خیابانی ۸۴
۱ . کارتنخوابها ۸۶
۲ . اتوبوس خواب و قطار خواب ۸۷
۳ . هتلخوابها ۸۷
د . گروه های سنی کودکان خیابانی ۸۷
عوامل موثر در گسترش پدیده ی کودکان خیابانی ۸۸
ویژگی های کودکان خیابانی ۹۱
اقدامات موثر در پیشگیری از بروز پدیده ی کودکان خیابانی ۹۴
نیاز به داشتن یک حامی: ۹۶
گریز از زندگی اجتماعی : ۹۶
نیاز به اعتماد به نفس: ۹۷
نیاز به محبت: ۹۷
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۹۸
نیاز به احساس مالکیت: ۹۸
نیاز به داشتن یک حامی: ۹۹
گریز از زندگی اجتماعی : ۹۹
نیاز به اعتماد به نفس: ۱۰۰
نیاز به محبت: ۱۰۰
احساس ترس و اضطراب و نیاز به امنیت: ۱۰۱
نیاز به احساس مالکیت: ۱۰۱
وضعیت کودکان آواره و بی سرپرست ناشی از جنگ ۱۰۶
الف کودکان آواره ۱۰۷
ب کودکان بی سرپرست ۱۰۸
حمایت حقوقی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۰۹
بازپروری و حمایت عملی کودکان آواره و بی سرپرست ۱۱۳
الف نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی در حمایت از کودکان قربانی جنگ ۱۱۵
ب مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۱۸
کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و مشکلات آنها ۱۲۱
نتیجه گیری ۱۲۴
جمعیت حمایت کودکان بی سرپرست ۱۲۶
شیرخوارگاه آمنه ۱۳۳
فرزند خواندگی در ایران ۱۳۴
کودک آزاری، کودکان بد سرپرست و خلاء قانونی ۱۳۴
قوه قضائیه از واقعیات کودک آزاری، دور است ۱۳۶
تاریخچه ۱۳۶
دوستان در دنیا یک سازمان وجود دارد که من امروز این سازمان را معرفی می کنم و کارهایی که در این سازمان برای کودکان چهبی سرپرست و چه کودکانی که حق حمایتی دارند. ۱۳۷
یونیسف ۱۳۷
اولویت‌ها ۱۳۸
تحصیل ۱۳۹
مصون سازی مثبت ۱۴۰
حفاظت از کودکان ۱۴۰
اچ‌آی‌وی-ایدز ۱۴۱
کودکی ۱۴۱
استنباط عمومی ۱۴۲
پشتیبانی مالی ۱۴۳
صندوق اعانات یونیسف ۱۴۳
۱-۲-۲ کودکان و فعالیت های خلاقانه : ۱۴۴
۱-۲-۳ بی سرپرستی ، تاریخچه و علل آن : ۱۴۷
۱-۲-۴ ایتام از دیدگاه اسلام : ۱۵۰
۱-۲-۵ کودکان بی سرپرست : ۱۵۱
الف ) کودکان بی سرپرست : ۱۵۳
ب) کودکان خیابان : ۱۵۳
۱-۲-۶ عوامل بوجود آمدن کودکان بی سرپرست ۱۵۴
۱-۲-۶-۱ عوامل اجتماعی : ۱۵۴
۱-۲-۶-۲ عوامل اقتصادی : ۱۵۵
۱-۲-۶-۳ عوامل خانوادگی : ۱۵۵
۱-۲-۷ خانواده : ۱۵۶
۱-۲-۷-۱ ناسازگاری والدین در محیط ناآرام خانواده : ۱۵۷
۱-۲-۷-۲ طلاق : ۱۵۸
۱-۲-۷-۳ بدرفتاری جسمی و روانی در خانه : ۱۵۹
۱-۲-۷-۴ فقر : ۱۵۹
۱-۲-۷-۵ بیکاری : ۱۶۰
۱-۲-۸ طبقه بندیکودکان بی سرپرست بر اساس خانواده : ۱۶۱
۱-۲-۸-۱ کودکان بی سرپرست با سرپرست : ۱۶۱
۱-۲-۸-۲ کودکان بی سرپرست بی سرپرست : ۱۶۲
۱-۲-۸-۳ کودکان بی سرپرست بد سرپرست : ۱۶۲
۱-۲-۸-۴ کودکان بی سرپرست مهاجر : ۱۶۲
۱-۲-۹ خطراتی که کودکان بی سرپرست با آن مواجه هستند : ۱۶۳
۱-۲-۱۰ بررسی تحقیقات خارجی : ۱۶۵
۱-۲-۱۰-۱ هندوستان : ۱۶۵
۱-۲-۱۰-۱۱ فیلیپین : ۱۶۶
۱-۲-۱۰-۳ تایلند : ۱۶۷
۱-۲-۱۰-۴ بنگلادش : ۱۶۸
۱-۲-۱۰-۵ پاکستان : ۱۶۸
۱-۲-۱۰-۶ کنیا : ۱۶۹
۱-۲-۱۰-۸ برزیل : ۱۷۱
۱-۲-۱۰-۹ فنلاند: ۱۷۲
نمونه فضاهای مجموعه ۱۷۴
۱-۲-۱۰-۱۰ سوئیس : ۱۷۶
۱-۲-۱۱ بررسی نمونه های داخلی : ۱۷۶
۱-۲-۱۱-۱ بررسی فعالیتهای معاونت امور اجتماعی بهزیستی : ۱۷۶
۲ – مراکز جمع آوری ، تشخیص و جایگزینیکودکان بی سرپرست ۱۷۸
( پسر ) : ۱۷۸
۱-۲-۱۲-۲ مرکز جمع آوری ، طبقه بندی و نگهداری بچه های خیابانی( خانه سبز ) : ۱۸۰
نمای ساختمان خانه سبز ۱۸۲
تصاویری از کتابخانه و نمازخانه خانه سبز ۱۸۹
۱- موسسه خیریه فرهنگی– تربیتی بهاران پردیس سپاهان ( حضرت رقیه ( س ) ) : ۱۹۰
۲ ) مجتمع حمایتی شهید فیاض بخش : ۱۹۳
۳ ) مجتمع خدماتی– حمایتی شهید قدوسی : ۱۹۴
۴ ) شبانه روزی حبیب ابن مظاهر : ۱۹۴
۵ ) مجموعه مرکز رفاه خانواده سبزوار : ۱۹۶
فصل سوم: ۱۹۸
مبانی نظری طراحی ۱۹۸
۱-۳-۱ معنای رنگ ها : ۱۹۸
رنگ خاکستری: ۱۹۸
آبی : ۱۹۹
سبز: ۲۰۱
قرمز : ۲۰۲
زرد : ۲۰۳
بنفش : ۲۰۳
قهوه ای : ۲۰۴
سیاه : ۲۰۵
۱-۳-۲ سازواری اشکال هندسی و رنگها : ۲۰۵
۱-۳-۳ نتیجه گیری: ۲۰۸
فصل چهارم : ۲۱۰
جغرافیای طبیعی و مطالعات اقلیمی ۲۱۰
۱-۶-۲ توپوگرافی زمین و ساختمان : ۲۲۶
۱-۶-۳ طراح زمین (توپو گرافی) : ۲۲۷
۱-۶-۴ توپو گرافی و طراحی زمین : ۲۲۸
فصل هفتم : ۲۵۱
مبانی و مطالعات طرح ۲۵۱
۱-۷-۱ فضای اداری و پذیرش : ۲۵۱
۱-۷-۳ بخش آموزشی : ۲۵۳
۱-۷-۴ بخش کارگاهی: ۲۵۵
۱-۷-۵ نکاتی در زمینه طراحی وبرنامه ریزی کارگاه: ۲۵۶
۱-۷-۵-۱ کتابخانه: ۲۵۹
۱-۷-۵-۲ سالن اجتماعات : ۲۶۰
۱-۷-۵-۴ رستوران و تریا: ۲۶۱
۱-۷-۵-۵ آشپزخانه: ۲۶۲
۱-۷-۵-۶ رختشورخانه : ۲۶۳
۱-۷-۵-۷ فضاهای ورزشی– تفریحی : ۲۶۴
۱-۷-۵-۸ فضاهای سبز : ۲۷۰
۱-۷-۵-۹ نمایشگاهها و غرفه های فروش : ۲۷۱
۱-۷-۵-۱۰ بخش مسکونی : ۲۷۱
۱- منطقه خواب : ۲۷۴
۲-گنجه های عمومی و انفرادی : ۲۷۴
۳-منطقه استراحت ۲۷۴
۴- منطقه آرام : ۲۷۵
۱-۷-۵-۱۱ بخش های خدماتی : ۲۷۸
منابع: ۲۷۹

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۲۵۰ص

قیمت : ۱۸٫۰۰۰ تومان

 

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص

29 Apr 2019

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست 140ص

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

چکیده:۹
فصل اول: ( طرح مسئله )۱۰
۱- ۱ مقدمه :۱۱
۱-۲ اهمیت انتخاب موضوع :۱۱
۱-۳ اهداف کلی تحقیق :۱۲
۱-۴ فرضیه ها یا سوالها :۱۳
۱-۵ تعریف واژه ها :۱۴
۱-۶ نتیجه گیری :۱۶
فصل دوم: ( کودک و پدیده بی سرپرستی )۱۷
۲-۱ مقدمه :۱۸
۲-۲ مراحل مختلف رشد:۱۸
۱-۲-۲دوره شیرخوارگی:۱۸
۲-۲-۲دوره نونهالی:۱۹
۲-۲-۳دوره نو باوگی:۲۰
۲-۲-۴دوره نو جوانی:۲۱
۲-۳ اهمیت داشتن خانواده:۲۲
۲-۴ پدیده بی سرپرستی و عوامل آن:۲۳
۲-۵ نحوه برخورد اجتماعی با پدیده بی سرپرستی در گذشته و حال :۲۴
۲-۶ جامعه و کودکان بی سرپرست:۲۵
۲-۷ نتیجه گیری :۲۷
فصل سوم: (حمایت از کودکان )۲۸
۳-۱ مقدمه :۲۹
۳-۲ ضرورت حمایت از کودکان:۲۹
۳-۳ حمایت از کودکان بی سرپرست از دیدگاه اسلام:۳۰
۳-۴ بررسی دیدگاههای کشورهای مختلف نسبت به حمایت از این کودکان:۳۱
۳-۵ بررسی سیستم های موجود مراقبت از کودکان بی سرپرست در جهان :۳۴
۳-۶ آخرین دستاوردهای جهانی در رابطه با واحدهای اقامتی ـ مراقبتی از کودکان :۳۹
۳-۷ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران:۴۰
۳-۸ سازمان هایی که در حال حاضر در ایران برای کودکان بی سرپرست فعالیت می کنند:۴۴
۳-۹ تصویری از وضعیت کالبدی موجود موسسات حمایت از کودکان بی سرپرست:۴۶
۳-۱۰ نتیجه گیری :۴۷
فصل چهارم: (طراحی محیط گامی در جهت مامن سازی فضا ) ۴۸
۴-۱ مقدمه :۴۹
۴-۲ شناخت خصوصیات روانی و فیزیکی کودکان:۴۹
۴-۲-۱ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی:۴۹
۴-۲-۲ شناخت ویژگیهای روانی کودکان از نقاشی های آنان:۵۱
۴-۲-۳تحلیل نمونه هایی از نقاشی کودکان:۵۲
۴-۲-۴تاثیر رنگ برکودکان وکاربردآن درطراحی فضای متعلق به آنان:۵۷
۴-۲-۵بازی به عنوان یکی از قرار گاههای رفتاری:۵۸
۴-۳ ارزشیابی موجود کودکان مقیم شبانه روزیهای کشور:۶۱
۴-۳-۱ شاخص های مقایسه محیط خانواده و شبانه روزیها:۶۱
۴-۳-۲ خلاصه ای ازمشکلات فرزندان شبانه روزیها وارائه برخی پیشنهادات جهت رفع این مشکلات:۶۴
۴-۴ توصیه و پیشنهادها:۶۸
۴-۵ مشکلات عاطفی کودکان بی سرپرست:۷۰
۴-۶مشکلات زندگی جمعی:۷۵
۴-۶-۱ارائه راه کارهای کلی در جهت رفع نسبی مشکلات :۷۷
۴-۶-۲راهکار مناسب اعمال شده از جانب بهزیستی :۸۰
۴-۷ نتیجه گیری :۸۱
فصل پنجم: (شناخت شهر زنجان و اقلیم)۸۲
۵-۱ مقدمه :۸۳
۵-۲ جمعیت استان زنجان:۸۳
۵-۳ فرهنگ و نژاد مردم استان زنجان:۸۳
۵-۴ بناهای تاریخی استان زنجان:۸۴
۵-۵ موقعیت جغرافیایی استان زنجان:۸۷
۵-۵-۱ شناخت ویژگی های کالبدی:۸۷
۵-۵-۲ شناخت ویژگی های جغرافیایی:۸۸
۵-۵-۳ شناخت ویژگیهای طبیعی:۸۹
۵-۵-۴ طراحی معماری همساز با اقلیم(ردیابی پایداری):۹۰
۵-۶ معماری همساز با اقلیم:۹۱
۵-۶-۱ دمای هوا:۹۲
۵-۶-۲ نزولات جوی:۹۲
۵-۶-۳ باد:۹۳
۵-۶-۴ باد مزاحم:۹۳
۵-۷ ضوابط طراحی در اقلیم سرد کوهستانی و کوهپایه های بلند:۹۴
۵-۷-۱ جهت ساختمان:۹۴
۵-۷-۲ شکل ساختمان :۹۵
۵-۷-۳ نحوه استقرار ساختمان:۹۶
۵-۷-۴ رابطه فضاهای پر و خالی:۹۷
۵-۷-۵ شکل تناسبات و محل استقرار حیاط:۹۸
۵-۷-۶ شکل و محل قرارگیری رواق ها و ایوان ها :۹۸
۵-۷-۷ نحوه استقرار فضاهای بسته :۹۸
۵-۷-۸ جداره های باز :۹۸
۵-۸ نتیجه گیری :۹۹
فصل ششم : ( بررسی نمونه های موجود ) ۱۰۱
۶-۱ مقدمه :۱۰۲
۶-۲ نمونه های داخلی :۱۰۲
۶-۲-۱ شیرخوارگاه آمنه :۱۰۲
۶-۲-۲ مجتمع قدوسی :۱۰۵
۶-۲-۳ مجتمع شبانه روزی سلمان ( پسران ) :۱۰۶
۶-۲-۴ واحد یبز :۱۰۸
۶-۳ نمونه های خارجی:۱۰۹
۶-۳-۱ مرکز نگهداریکودکان نرسری :۱۰۹
۶-۳-۲ مرکز نگهداریکودکان به نام خانه کودک در چوب :۱۱۸
۶-۳-۳ مرکز نگهداریکودکان در Sarreguemines:123
۶-۳-۴ مزرعه کودک اسپریت (Esprit) – ساحل ولش :۱۲۸
۶-۴ نتیجه گیری :۱۲۸
فصل هفتم: ( مبانی نضری و برنامه فیزیکی طراحی ) ۱۲۹
۷-۱ مقدمه :۱۳۰
۷-۲ مبانی نظری :۱۳۰
۷-۲-۱ ویژگیهای فضاهای مورد نظر طرح :۱۳۱
۷-۲-۲ فضاهای مورد نیاز مجموعه :۱۳۴
۷-۲-۳ ویژگی بچه های پذیرش شده این مجموعه :۱۳۵
۷-۳ برنامه ریزی فیزیکی :۱۳۵
۷-۳-۱ خانه تیپ۱ ( یک روزه تا ۹ ماه و ۱ ساله تا ۲ ساله ) :۱۳۵
۷-۳-۲ خانه تیپ ۲ ( ۲ تا ۶ ساله ) :۱۳۶
۷-۳-۳ خانه تیپ ۳ ( ۶ تا ۱۲ ساله ) :۱۳۷

مطالعات مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست ۱۴۰ص
همراه این پروژه جداول برنامه فیزیکی نیز ارسال می شود.
قیمت : ۱۵٫۰۰۰ تومان

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست ۱۰۰ص

29 Apr 2019

 اقامتگاه کودکان بی سرپرست مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست 100ص

مطالعات اقامتگاه کودکان بی سرپرست ۱۰۰ص
قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

* این مطالعات بعد از خرید برای شما ایمیل می شود.
* بزودی دانلود فوری این محصول در سایت قرار میگیرد.

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

tavajoدانلود دمو PDF مطالعات : برای دانلود دمو این مطالعات کلیک کنید

 

مطالعات مرکز کودکان خیابانی ۲۷۰ص

29 Apr 2019

مطالعات مرکز کودکان خیابانی , رساله مرکز کودکان خیابانی , نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی , مطالعات مرکز کودکان خیابانی 270ص
مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

چکیده: ۱
مقدمه: ۱
فصل اول: ۴
کلیات اطلاعات مربوط به پایان نامه( پروپوزال ) ۴
۱-۱- بیان مسئله تحقیق: ۵
۲-۱- هدف تحقیق: ۵
۳-۱- اهمیت موضوع: ۷
۴-۱- روش تحقیق و چگونگی انجام آن: ۸
۵-۱- محل سایت و اهمیت انتخاب آن: ۹
۶-۱- ۶-۱- نقشه ۱/۲۰۰۰ سایت مورد نظر (‌با مشخص بودن جهت شمال و مقیاس صحیح): ۱۰
فصل دوم: ۱۲
مبانی نظری (‌موضوعی، مفهومی ) ۱۲
۱-۲- مقدمه: ۱۳
۲-۲- مبانی نظری (‌موضوعی ): پدیده کودکان خیابانی (تاریخچه و علل آن ): ۱۵
۱-۲-۲- مقدمه: ۱۵
۲-۲-۲- اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع کودکان خیابانی: ۱۷
۳-۲-۲- تاریخچه کودکان خیابانی: ۱۸
۴-۲-۲- تعریف کودکان خیابانی: ۱۹
۷-۲-۲- عوامل مؤثر در ازدیاد کودکان خیابانی: ۲۲
۹-۲-۲- محل کودکان خیابانی: ۲۳
۱۰-۲-۲- سن و جنسیت (بررسی وضع موجود ): ۲۴
۱۱-۲-۲- تحصیلات: ۲۴
۱۲-۲-۲- تفریحات: ۲۵
۱۳-۲-۲- شناخت خوشی از زندگی در خیابان: ۲۵
جدول ۱-۲- اطلاعاتی درمورد کودکان خیابانی ۲۷
۱۴-۲-۲- زمینه خانوادگی: ۲۷
۱-۱۴-۲-۲- طلاق و کودکان خیابانی: ۲۸
۱۵-۱- اعتیاد و کودکان خیابانی: ۲۹
۱۶-۱- فقر، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و ارتباط آن با کودکان خیابانی: ۳۰
۱۷-۱- نقش گروه همسالان: ۳۰
۱۸-۱- کودکان خیابانی و مشکلات بهداشتی: ۳۱
۱۹-۱- علل فرار کودکان از منزل و روی آوردن به خیابان: ۳۱
۲۰-۱- ارگان ها و سازمان های حمایت از کودکان خیابانی: ۳۲
۲۱-۱- راهکارها و پیشنهادات در خصوص حمایت از کودکان خیابانی: ۳۲
۲-۲۱-۱- چه باید کرد؟ ۳۳
۲۲-۱- نتیجه گیری: ۳۵
۳-۲- مبانی نظری (‌مفهومی ): شناخت روحی و جسمی کودکان (‌جهت ایجادفضایی کارآمد و مناسب آنان): ۳۵
۱-۳-۲- مقدمه: ۳۵
۲-۳-۲- روان شناسی کودک:(Child Psychology) 36
۱-۲-۳-۲- اهمیت روان شناسی کودک: ۳۶
۳-۳-۲- شخصیت از دیدگاه روانشناسی: ۳۷
۱-۳-۳-۲- دیدگاه اریکسون درباره مراحل رشد شخصیت انسانی: ۳۷
۵-۳-۲- مطالعه در مورد نیازهای کودک در سنین مختلف: ۳۹
۶-۳-۲- رفتار اجتماعی: ۳۹
۱-۶-۳-۲- انواع رفتار اجتماعی: ۴۰
۲-۶-۳-۲- تعریف انحراف: ۴۰
۳-۶-۳-۲- انواع انحرافات اجتماعی: ۴۰
۴-۶-۳-۲- بزهکاری: ۴۱
۱۱-۴-۶-۳-۲- عوامل مرتبط با بزهکاری: ۴۱
۲-۴-۶-۳-۲- پیشگیری و درمان: ۴۲
۷-۳-۲- تربیت و اهمیت آن در زندگی: ۴۳
۱ -۷-۳-۲- عوامل مؤثر بر تربیت فرزندان: ۴۳
۸-۳-۲- سرگرمی های کودکان: ۴۳
۱-۸-۳-۲- کودک و بازی: ۴۴
۱-۱-۸-۳-۲- تعریف بازی: ۴۴
۲-۱-۸-۳-۲- بازى کودکان: ۴۴
۳-۱-۸-۳- ۲- رشد اجتماعی در بازی: ۴۷
۴-۱-۸-۳-۲- رشد عاطفی در بازی: ۴۷
۵-۱-۸-۳-۲- رشد جسمانی در بازی: ۴۷
۷-۱-۸-۳- ۲- چگونگی فرآیند شرکت در بازی ها : ۴۸
۸-۱-۸-۳- ۲- عوامل مؤثر در بازی: ۴۸
-۱-۸-۳-۲- بازی و خلاقیت: ۴۸
۱۰-۱-۸-۳-۲- اسباببازى: ۴۹
۱۱-۱-۸-۳-۲- آموزش از طریق بازی: ۵۰
۱۲-۱-۸-۳-۲- استفادههاى تربیتى از بازى: ۵۰
۱۳-۱-۸-۳- ۲- بازی درمانی: ۵۰
۱۴۱۴-۱-۸-۳- ۲- استفاده از بازى براى پرورش دوستى بین کودکان: ۵۲
۱۵-۱-۸-۳- ۲- نتیجه: ۵۳
۱۱-۸-۳- ۲- نقاشی و روان کودک : ۵۴
۲-۸-۳-۲- چرا کودکان نقاشی می کنند؟ ۵۴
۹-۳-۲- ادراک مفاهیم: ۵۸
۱-۹-۳-۲- استدلال در کودکان : ۵۸
۲-۹-۳-۲- درک کودک از هندسه: ۵۹
۱-۹-۳-۲-۲- مشکلات درک پرسپکتیو: ۶۰
۱۰-۳-۲- کودک ومعماری: ۶۰
۱۳-۱۰-۳-۲- دریافت حسی و هوشی فضای معماری: ۶۱
۲-۱۰-۳-۲- تصور فضایی کودک: ۶۲
۴-۱۰-۳-۲- معماری برای کودکان: ۶۳
۱-۴-۱۰-۳-۲- نقش معمار در معماری برای کودک: ۶۶
۵-۱۰-۳-۲- فضاهای مورد نیاز برای کودکان: ۶۷
۶-۱۰-۳-۲- اهداف اساسی طراحی و مناسب سازی فضاهای کودکان: ۶۹
۷-۱۰-۳-۲- رهیافتهای طراحی برای کودکان: ۷۰
۸-۱۰-۳-۲- احتیاجات کودک برای برخورداری از بهداشت روانی بهتر: ۷۱
۹-۱۰-۳-۲- نتیجه گیری: ۷۳
۱۱-۳-۲- فیزیولوژی حواس کودک: ۷۶
۱-۱۱-۳-۲-مقدمه و مقوله محیط های مناسب کودکان: ۷۶
۲-۱۱-۳-۲- کودک ونقش حواس او در دریافت فضا: ۷۷
۱-۲-۱۱-۳-۲- ادراک بینایی کودک: ۷۹
۲-۲-۱۱-۳-۲-ادراک شنوایی کودک: ۸۰
۳-۲-۱۱-۳-۲- ادراک چشایی و بویایی کودک: ۸۰
۴-۲-۱۱-۳-۲- ادراک لامسه کودک: ۸۰
۱-۱۲-۳-۲- مقدمه: ۸۱
۲-۱۲-۳-۲- برخورد فیزیکی، عینی وروانی در رابطه با مقوله رنگ: ۸۳
۳-۱۲-۳-۲- مفهوم فیزیکی: ۸۳
۴-۱۲-۳-۲- مفهوم حسی و روانی: ۸۳
۵-۱۲-۳-۲- برخورد کودک با مقوله رنگ: ۸۵
۶-۱۲-۳-۲- نقش وتأثیر رنگ ها در محیط پیرامونمان: ۸۷
۷-۱۲-۳-۲- انتخاب رنگ درکودکان: ۸۹
۸-۱۲-۳-۲-دریافت‌ رنگ‌ها: ۹۰
۹-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حواس پنجگانه: ۹۳
۱۰-۱۲-۳-۲- نقش رنگ در طراحی فضا و تأثیرات فیزیولوژیکی آن بر انسانک ۹۳
۱-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حس بینایی (باصره ): ۹۵
۲-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ بر حواس چشایی و بویایی: ۹۶
۴-۱۰-۱۲-۳-۲- تأثیر رنگ برحس شنوایی: ۹۸
فصل سوم: ۱۰۱
بررسی نمونه پروژه های داخلی و خارجی ۱۰۱
۱-۳- مقدمه: ۱۰۲
۲-۳- بررسی نمونه داخلی: ۱۰۲
۱-۲-۳- خانه سبز: ۱۰۲
۱-۱-۲-۳- موقعیت خانه سبز و مشخصات آن: ۱۰۲
-۲-۳- مجتمع خدماتی حمایتی شیرخوارگاه آمنه: ۱۰۴
۳-۳- بررسی نمونه پروژه ها خارجی: ۱۰۶
۱-۳-۳- ساختمان موزه کودکان DuPage، موزهایبرای آموزش و تفریح: ۱۰۷
۲-۳-۳-کودکستان توبین گن Tubingen: 115
۳-۳-۳- فضای انتظار: ۱۱۶
۴-۳-۳- پارک بازی کودکان در نیویورک (آرونا): ۱۱۷
۵-۲-۳- یک مهدکودک استاندارد در آلمان: ۱۱۸
فصل چهارم : ۱۲۰
استانداردها و برنامه فیزیکی ۱۲۰
۱-۴-مقدمه: ۱۲۱
۲-۴- تعیین انواع خدمات مجموعه: ۱۲۱
ب) خدمات حمایتی: ۱۲۱
ج) خدمات آموزش‌، ورزشی و فرهنگی: ۱۲۱
د) خدمات اقامتی : ۱۲۲
۳-۴-طبقه بندی گروه سنی کودکان مجموعه و تعیین تجهیزات موردنیاز: ۱۲۲
۴-۴- اندازه های بدن کودکان: ۱۲۲
۱-۴-۴- ضرایب اندازه های تجهیزات نسبت به قد ایستاده کودک: ۱۲۳
۵-۴- خوابگاه: ۱۲۴
۶-۴- مقوله استانداردهای سالن تئاتر: ۱۲۵
۱-۶-۴- فضاهای آمفی تئاتر: ۱۲۵
۱-۱-۶-۴-پیش ورودی و هال ورودی: ۱۲۵
۲-۱-۶-۴- سرسرا (لابی): ۱۲۶
۳-۱-۶-۴- محل استراحت: ۱۲۶
۴-۱-۶-۴- نشیمن گاه ها ۱۲۷
۱-۴-۱-۶-۴- ابعاد و اندازه صندلی ها: ۱۲۷
۲-۴-۱-۶-۴-محل آزاد بین دو ردیف: ۱۲۷
۳-۴-۱-۶-۴- مشخصات صندلی: ۱۲۷
۴-۴-۱-۶-۴- جنس صندلی ها: ۱۲۷
۵-۴-۱-۶-۴- نحوه استقرار صندلی ها در سالن: ۱۲۸
۶-۴-۱-۶-۴- فاصله ی ردیف صندلی ها از یکدیگر و تعداد صندلی ها در ردیف: ۱۲۸
۵-۱-۶-۴- شیب کف سالن: ۱۲۹
۶-۱-۶-۴- انحنا پرده: ۱۲۹
۳-۴- طرحی برای محاسبه منحنی دید ۱۲۹
۷-۱-۶-۴- راهروهای سالن: ۱۲۹
۱۱-۷-۱-۶-۴- مشخصات راهرو ها: ۱۳۰
۲-۷-۱-۶-۴- عرض راهروها: ۱۳۰
۸-۱-۶-۴- ورودی ها وخروجی های سالن: ۱۳۰
۱-۸-۱-۶-۴- تعداد و ابعاد خروجی ها: ۱۳۰
۲-۸-۱-۶-۴-مکان خروجی های سالن: ۱۳۱
۹-۱-۶-۴- ایمنی: ۱۳۱
۱۰-۱-۶-۴- معلولین سالن: ۱۳۲
۱-۷-۴- مبحث استانداردهای فضای کتابخانه: ۱۳۲
۱-۲-۷-۴- فضاهای عملیاتی: ۱۳۳
۳-۲-۷-۴-فضای عمومی کتابخانه: ۱۳۴
۲-۲-۷-۴- فضاهای پشتیبانی: ۱۳۴
۳-۷-۴-تجهیزات کتابخانه: ۱۳۵
۴-۷-۴- فضاهای عمده کتابخانه: ۱۳۵
۱-۴-۷-۴- مخزن کتابخانه: ۱۳۵
۲-۴-۷-۴- سالن مطالعه: ۱۳۶
تصویر۸-۴-قفسه ها در کتابخانه، حداقل فضا برای مطالعه ۱۳۶
۵-۷-۴- ملاحظات طراحی: ۱۳۶
۸-۴- آموزشی: ۱۳۷
۱-۸-۴- سرانه: ۱۳۷
۲-۸-۴- مبلمان کلاسها: ۱۳۸
۳-۸-۴- استانداردهای وسایل آموزشی: ۱۳۹
۹-۴- فضاهای نمایشگاهی: ۱۴۰
۱-۹-۴- خصوصیات سالن نمایشگاه: ۱۴۰
۲-۹-۴- روش های مختلف بازدید هدایت شونده: ۱۴۱
-۹-۴- مسیرهای حرکت: ۱۴۱
۴-۹-۴- سیرکولاسیونک ۱۴۱
۵-۹-۴- فرم وابعاد: ۱۴۱
۶-۹-۴- نمایش آثار: ۱۴۲
۱-۶-۹-۴- تابلوهای ثابت: ۱۴۲
۷-۹-۴- نور نمایشگاه: ۱۴۳
۱۰-۴- فضای اداری: ۱۴۴
۱-۱۰-۴- مبحث استانداردهای فضاهای اداری: ۱۴۴
۱-۱-۱۰-۴- فضای کار مدیران و سرپرستان: ۱۴۵
۲-۱-۱۰-۴- فضای کار کارشناسان (‌اداری و فنی ): ۱۴۵
۳-۱-۱۰-۴- فضای کار دستیاران و سایر کارکنان: ۱۴۵
۱۱-۴- استانداردهای سالن غذاخوری: ۱۴۶
۱-۱۱-۴- فضاهای موردنیاز: ۱۴۷
۱-۱-۱۱-۴- فضای تهیه غذا: ۱۴۷
۱۲-۴-آشپزخانه: ۱۴۷
۱۴-۴- استاندارد رخشویخانه: ۱۵۰
۱-۱۴-۴- منطقه یا قسمت آماده سازی: ۱۵۱
۴-۱۴-۴- محل اتوکشی: ۱۵۲
۱-۱۶-۴- سالن ورزشی چندمنظوره: ۱۵۵
۲-۱۶-۴- استانداردهای معماری فضاهای ورزشی: ۱۵۵
۳-۱۶-۴- سالن ورزشی: ۱۵۵
۴-۱۶-۴- اتاق های جانبی و فضاهای فعالیت های ورزشی: ۱۵۶
۵-۱۶-۴- زمین های بازی: ۱۵۶
۱-۵-۱۶-۴-اندازه فضای بازی: ۱۵۶
۶-۱۶-۴- استخرهای شنای سرپوشیده: ۱۵۸
۱۷-۴- قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها: ۱۵۹
۱۸-۴- برنامه ریزی فیزیکی: ۱۶۰
۲-۱۸-۴- کلیاتی از ویژگی های فضاهای مسکونی و خوابگاه: ۱۶۱
۳۷-۴- تجهیزات فضاهای مسکونی ۱۶۳
۱-۲-۱۸-۴- تقسیم بندی بچه ها در طراحی خوابگاه: ۱۶۳
۲-۲-۱۸-۴- ایجاد احساس مالکیت و تعلق: ۱۶۳
۳-۱۸-۴- فضاهای بازی: ۱۶۴
۱-۳-۱۸-۴- مروری بر تعریف بازیک ۱۶۴
۲-۳-۱۸-۴- انواع بازی: ۱۶۵
۳-۳-۱۸-۴- انواع محوطه های بازی: ۱۶۷
۱-۳-۳-۱۸-۴- شرایط مطلوب فضاهای باز: ۱۶۸
۲-۳-۳-۱۸-۴- خصوصیات محوطه بازی و ورزش کودکان (‌۷ الی ۱۱ سال) : ۱۶۹
۴-۳-۱۸-۴- چگونگی طراحی فضای بازی کودکان: ۱۶۹
۵-۳-۱۸-۴- چگونگی طراحی وسایل بازی کودکان: ۱۷۰
۴-۱۸-۴- فضاهای آموزش: ۱۷۱
۱-۴-۱۸-۴- کلاس های درس: ۱۷۱
۲-۴-۱۸-۴-آموزش عملی: ۱۷۲
۱-۲-۴-۱۸-۴-آتلیه طراحی و نقاشی: ۱۷۴
۲-۲—۴-۱۸-۴- آتلیه سفالگری: ۱۷۴
۳-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه موسیقی: ۱۷۶
۴-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه عکاسی: ۱۷۶
۵-۲-۴-۱۸-۴-آتلیه هنرهای نمایشی و تئاتر: ۱۷۷
بخش بازیگری: ۱۷۷
۶-۲-۴-۱۸-۴- آتلیه مجسمه سازی: ۱۷۸
۳-۴-۱۸-۴- بخش خدماتی کارگاه: ۱۷۸
۴-۴-۱۸-۴- انبارها: ۱۷۸
۵-۴-۱۸-۴- بررسی روشنایی: ۱۷۹
۵-۱۸-۴-کتابخانه: ۱۷۹
۶-۱۸-۴- سالن اجتماعات و آمفی تئاتر: ۱۸۰
۷-۱۸-۴- سالن اجتماعات چندمنظوره کودکان: ۱۸۱
۸-۱۸-۴- نمایشگاه و غرفه های فروش: ۱۸۱
۹-۱۸-۴- بخش اداری: ۱۸۲
۱-۹-۱۸-۴- فضای لازم برای مبلمان: ۱۸۳
۱۰-۱۸-۴- بخش بهداری و مراکز مشاوره: ۱۸۴
۱۱-۱۸-۴- غذاخوری: ۱۸۴
۱۳-۱۸-۴- نگهبانی: ۱۸۶
۱۴-۱۸-۴- انبار: ۱۸۶
۱۵-۱۸-۴- موتورخانه: ۱۸۶
۱۶-۱۸-۴- پارکینگ: ۱۸۶
۱۷-۱۸-۴- فضاهای ورودی: ۱۸۶
۱۸-۱۸-۴- رخشویخانه: ۱۸۸
۱۹-۱۸-۴- فضای سبز: ۱۸۸
فصل پنجم: ۱۹۱
مطالعات سایت ۱۹۱
۱-۵- شرایط منطقه ای شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۵- ویژگی های شهر تهران: ۱۹۲
۱-۱-۱-۵- موقعیت جغرافیایی: ۱۹۳
۲-۱-۱-۵- ناهمواریهای شهر تهران: ۱۹۴
تصویر ۳-۵- مقطع شمالی-جنوبی از ناهمواریهای شهر تهران ۱۹۵
۳-۱-۱-۵- لرزه خیزی تهران و منطقه: ۱۹۵
۱-۳-۱-۱-۵- گسلهای تهران: ۱۹۶
۴-۱-۱-۵- منابع آب شهر تهران : ۱۹۶
۱- آب های جاری: ۱۹۶
۲- آب های زیر زمینی: ۱۹۸
۵-۱-۱-۵- پوشش گیاهی: ۱۹۸
۲-۵- وضعیت اقلیمی شهر تهران: ۱۹۹
۱-۲-۵- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی: ۱۹۹
۲-۲-۵-تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی: ۲۰۰
۱-۲-۲-۵- دما: ۲۰۰
۲-۲-۲-۵- بارندگی: ۲۰۰
۳-۲-۲-۵- رطوبت: ۲۰۱
۴-۲-۲-۵- باد (‌بررسی جهت وزش باد غالب در تهران ): ۲۰۲
۵-۲-۲-۵- تابش آفتاب: ۲۰۴
۴-۲-۵- نمودار بیوکلیماتیک انسانی: ۲۰۶
۵-۲-۵- نموار بیوکلیماتیک ساختمانی: ۲۰۷
۶-۲-۵- تعیین نوع اقلیم شهر تهران: ۲۰۸
۷-۲-۵- هماهنگی ساختمان با اقلیم: ۲۰۹
۱-۷-۲-۵- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان: ۲۰۹
۲-۷-۲-۵- شکل ساختمان در رابطه با اقلیم : ۲۱۱
۳-۷-۲-۵- مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم: ۲۱۱
۸-۲-۵- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی: ۲۱۱
۹-۲-۵- تحلیل سایت ودلائل انتخاب آن: ۲۱۲
۱-۹-۲-۵- ویژگی های زمین طرح: ۲۱۲
۱-۱-۹-۲-۵- موقعیت: ۲۱۲
۲-۱-۹-۲-۵- دسترسی ها : ۲۱۲
۳-۱-۹-۲-۵- عناصر همجواری: ۲۱۲
۴-۱-۹-۲-۵- دیدو منظر: ۲۱۳
۲-۹-۲-۵- شناسایی بافت منطقه: ۲۱۳
۳-۹-۲-۵- برآورد جمعیت منطقه: ۲۱۳
۴-۹-۲-۵- بررسی امکانات بالقوه و بالفعل منطقه: ۲۱۴
۴۵-۹-۲-۵- بررسی سیمای طبیعی منطقه: ۲۱۴
۵۶-۹-۲-۵- بررسی سیمای کالبدی منطقه: ۲۱۵
-۹-۲-۵- بررسی پوشش گیاهی منطقه: ۲۱۵
۷۸-۹-۲-۵- انتخاب گونه های گیاهان مناسب: ۲۱۶
۹-۹-۲-۵- بررسی محیط زیست سایت: ۲۱۶
۱۰-۹-۲-۵- دلایل انتخاب سایت: ۲۱۶
۱۱-۹-۲-۵-کاربرد گیاهان در فضای سبز: ۲۱۷
۱-۱۱-۹-۲-۵- درختان سایه دار: ۲۱۸
۲-۱۱-۹-۲-۵- درختان بادشکن: ۲۱۸
۳-۱۱-۹-۲-۵- درختان پوششی: ۲۱۹
۴-۱۱-۹-۲-۵- درختان مناسب پرچین و حصار: ۲۱۹
۵-۱۱-۹-۲-۵- گونه شنای درختان موجوددرسایت: ۲۱۹
۱-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای سیاه یا افرا زبان گنجشکی: ۲۱۹
۲-۵-۱۱-۹-۲-۵- افرای برگ پنجه ای – افرای ژاپنی: ۲۲۱
۱۳-۹-۲-۵- تحلیل کاربری های منطقه و بافت اطراف سایت: ۲۳۴
۶۱۴-۹-۲-۵- نتیجه گیری از تحلیلات سایت: ۲۳۵
۷۱۵-۹-۲-۵- درنظرگیری نکات اقلیمی سایت در رابطه با طراحی مجموعه: ۲۳۵
فصل ششم: ۲۳۷
نتیجه گیری و شکل گیری پروژه جهت فرایند طراحی ۲۳۷
۱-۹-مقدمه: ۲۳۸
۲-۶- تبین طرح: ۲۳۸
۳-۶- شکل گیری ایده و consept نهایی پروژه: ۲۳۹
۴-۶- آلترناتیوهای سازه، تأسیسات و اجرای پروژه: ۲۴۲
۱-۴-۶-سازه: ۲۴۲
۲-۴-۶- نما: ۲۴۲
۳-۴-۶-تأسیسات: ۲۴۳
۵-۴-۶- استفاده از پنجره های PVC: 243
۶-۴-۶- شیشه های دوجداره: ۲۴۳
۷-۴-۶-مطالعه و بررسی پوسته های ژئودیسک: ۲۴۴
۱-۴-۶-بررسی تکنیک های موجود جهت نورپردازی رنگی متنوع (LED lighting): 246
۱-۸-۴-۶-لامپ های LED: 246
۲-۸-۴-۶- مزایای نورپردازی منابع نوری LED : 247
۴-۸-۴-۶- انواع منابع نور LED: 247
فصل هفتم: ۲۵۰
مدارک طرح ۲۵۰
فصل هشتم: ۲۶۵
منابع و مآخذ ۲۶۵
فهرست منابع فارسی: ۲۶۶

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی ۲۷۰ص

قیمت : ۲۵٫۰۰۰ تومان
همراه این مطالعات یک فایل ۱۵۰صفحه ای نیز درمورد مرکز نگهداری کودکان خیابانی نیز ارسال می شود.

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله + نقشه + رندر

29 Apr 2019

***** مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله + نقشه + رندر ****

 

قیمت با رساله : ۵۰۰۰۰ تومان

 

 

 

قیمت بدون رساله : ۳۵۰۰۰ تومان


این پایان نامه دارای مطالعات ، نقشه های اتوکد و عکس های سه بعدی(رندر) می باشد.

چنانچه سوالی داشتید می توانید با شماره ۰۹۱۲۵۸۷۹۲۵۸ (غلامی) تماس بگیرید .

به تمام سوالات شما قبل از خرید پاسخ داده می شود و در صورت نیاز، دمو نیز به ایمیلتان ارسال می شود.

برای مشاهده تصاویر بصورت بزرگ در سایز A3 بر روی هرعکس کلیک کنید.

مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 290ص + نقشه + رندر  مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 290ص + نقشه + رندر مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 290ص + نقشه + رندر مطالعات مرکز نگهداری کودکان خیابانی 290ص + نقشه + رندر

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله

29 Apr 2019

مطالعات,رساله,نقشه,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست شیرخوارگاه

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان

فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی۳
۳-۱ : اهداف پروژه۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی۵
۲-۳-۱ :رویکرد به معماری بومی و اقلیمی۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی۵
۴-۳-۱ :خلق محیطی کودکانه۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت۶
۱-۲-۵-۱ :بافت اجتماعی۶
۲-۲-۵-۱ :بافت کالبدی۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS7
۲-۶-۱ :Residential care unite8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ۸
۴-۶-۱ : House parent8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام۱۳
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی۱۴
۷-۲ :مشکلات کودکان بی سرپرست۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی۱۶
۸- ۲ :مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی۱۶
۹-۲ :روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه۱۸
۱۱-۲: واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده:۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:۲۲

فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از: ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان : ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون۲۷
۱-۴-۵-۳ :اقامتگاه ها۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه۲۸
۲-۱-۶-۳ :اداری۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد۲۹
۵-۱-۶-۳ :زرد پایین۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا۳۰
۷-۱-۶-۳ :آبی۳۰
۸-۱-۶-۳ :بخش قهوه ای۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر۳۱

فصل چهارم: شناخت کودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمیرفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی ۴۳

فصل پنجم:آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت۴۶
۲-۱-۵: نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان ۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی۵۴

فصل ششم:کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان۶۱
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی۶۳
۱-۴-۶ :ورودی۶۳
۲-۴-۶ :فضای انتظار۶۳
۳-۴-۶ :فضای اداری۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش۶۴
۵-۶ :بخش های کودکان۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی۶۶
۹-۶ : آشپزخانه۶۶
۱۰-۶ : انبار۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری۸۰

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری۸۲
۳-۱-۷ : زبان۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی ۸۸
۴-۷ : جمعیت ۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار ۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی ۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقهاثر می گذارند ۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی۹۱
۱-۶-۷ : دما۹۱
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا ۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان۹۸
۱۱-۶-۷ : باد۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی۱۰۳
۳-۷-۷ :دیوارهای شمالی ۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ۱۰۴
۸-۷ :جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل ۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونیو مایلن۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم ۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت ۱۰۸

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها۱۱۴
۱-۱-۸ :فضاهای خصوصی۱۱۴
۲-۱-۸ : فضاهای عمومی۱۱۴
۳-۱-۸ :فضاهای روباز۱۱۴
۴-۱-۸ :فضاهای جنبی و خدماتی۱۱۴

مطالعات مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست ۱۱۵ص – شیرخوار تا ۱۲ ساله
این مطالعات دارای نقشه اتوکد فایل سه بعدی اتوکد و عکس های سه بعدی نیز می باشد.

خرید مطالعات : ۱۴٫۰۰۰ تومان

خرید نقشه : ۳۰٫۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص

29 Apr 2019

مطالعات مجتمع کودکان بی سرپرست,رساله مجتمع کودکان بی سرپرست,نقشه مجتمع کودکان بی سرپرست,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, مجتمع کودکان بی سرپرست

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

بیان مسئله و ضرورت آن :
اهداف پروژه :
مبانی نظری عام طرح :
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات
۱-۲- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه جامعه شناسی
۱-۲-۱- ساختار خانواده در ایران
۱-۲-۲- نقش خانواده در زندگی افراد
۱-۲-۳- عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۲-۳-۱- اجتماعی شدن
۱-۲-۳-۲- ارتباط اجتماعی
۱-۲-۳-۳- اجتماعی شدن و رشد شخصیت
۱-۳- بررسی پدیده بی سرپرستی از دیدگاه روانشناسی
۱-۳-۱- رشد عقلی و احساسی کودکان
۱-۳-۲- خصایص عمومی رشد عقلی
۱-۳-۳- اساس بدنی رشد عقلی
۱-۳-۴- رشد ادراک حسی
۱-۳-۵- احساس عاطفه در کودک
۱-۳-۶- محبت
۱-۳-۷-احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها
۱-۳-۸- برخورد اجتماع با کودکان بدون خانواده
۱-۴-۱- مقایسه محیط خانواده با پرورشگاه
۱-۴-۲- مشکلات و معضلات کودکان در شبانه روزی ها
۲-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۱- دیدگاه های موجود در سرپرستی کودک
۲-۲- سیستم های مراقبتی موجود در جهان
۲-۲-۱- خانه فرزندان
۲-۲-۲- شبه خانواده هایی در مجموعه های بزرگ
۲-۲-۳- روش فرنچ بورو
۲-۲-۴- کیبوتس ها
۲-۲-۵- دهکده کودکان SOS
۳ – بنای همگانی :
۴ – خانه دانش آموزان و کار آموزان :
۱ – خانه کودکان استون :
نمونه ها :
۲-۳-۴-۱- اقامتگاه
۲-۳-۴-۲- خانه های گروهی
۲-۳-۴-۳- خدمات درمانی
۲-۳-۴-۴- فوق برنامه
۲-۳-۴-۵- تحصیل
۲-۳-۴-۶- مرکز مشاوره
۲ – خانه کودکان بتانیان
۳ – شهر بچه ها در وین
معمار : آنتن شوایگهوفر
۴ – خانه کودکان مارین فلگ آلمان
۵ – دهکده SOS در نیدرکین آلمان
معمار : هارلد دیلمن
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۱-۱- موسسات نگهداری از کودک پیش از انقلاب :
۳-۱-۱-۱- پرورشگاه های وابسته به شهرداریها :
۳-۱-۲- سازمان بهزیستی کشور
۳-۱-۲-۱- خدمات حمایتی
۳-۱-۲-۲- برنامه نگهداری از کودکان بی سرپرست
۳ -۲- نمونه های موجودایران
-۲-۳-۱- شیرخوارگاه آمنه
۳-۲-۲- مجتمع خدماتی – حمایتی
شهید قدوسی
۳-۲-۳- شبانه روزی حبیب ابن مظاهر
۳-۲-۴- واحد نرگس
۳-۲-۵- واحد یبر
۳-۲-۶- مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه کرج
۳ – فضاهای عمومی مجموعه
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
۴-۱- بررسی فضاهای نگهداری گروهی برای کودکان
۴-۲- ارزش های ویژه مراکز نگهداری کودک
۴-۲-۱- تجربه زندگی گروهی
۴-۲-۲- برنامه ریزی و تمرکز
۴-۲-۳- محیط مناسب
۴-۲-۴- قوانین و کنترل ها
۴-۲-۵- گروه های همسالان
۴-۲-۶- ارتباط با بزرگسالان
۴-۳- به حداقل رساندن آسیب ها در زندگی گروهی
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضاهایی برای کودکان
۵-۱- ادراکات فضایی کودک
۵-۲- کشف روابط فضایی
۵-۱-۲- تملک فضایی
۵-۱-۳- رشد حواس و ادراکات کودک در محیط
۵-۲-معماری برای کودکان
۵-۲-۱- دسته بندی معیارهای کیفیت فضا
سازماندهی
زمان و مسیر
جزء کل
فرم
هماهنگی و مقیاس و .
نور
رنگ
علائم
۵- ۳- بررسی علایق ذاتی کودکان در چارچوب خواستهای جامعه و روان کودک
۵-۳-۱- تعریف بازی
۵-۳-۲- انتخاب زمین و مکان مناسب محوطه بازی
۵-۳-۳- وسایل و زمین بازی از بعد مصالح و ساختار
۵-۳-۴- نمای زمین بازی و زاویه دید محیط
۵-۳-۵- خلوت گزینی
قوانین و ضوابط شیرخوارگاه ها :
۶-۵- استانداردها و معیارهای طراحی یک مرکز شبانه روزی نگهداری از کودکان
۶-۵-۱- پلان ساختمانها
۶-۵-۲- مکان
۶-۵-۳- فضاهای باز
۶-۵-۶- واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۱- چیدمان واحدهای مسکونی
۶-۵-۶-۲- اتاق های خواب
۶-۵-۶-۳- تخت خواب ها
۶-۵-۶-۴- مبلمان اتاق خواب
۶-۵-۶-۵- حمام و دستشویی
۶-۵-۶-۶- نشیمن
۶-۵-۶-۷- فضا و تجهیزات داخلی برای بازی
۶-۵-۶-۸- اتاق غذاخوری
۶-۵-۶-۹- آشپزخانه
۶-۵-۶-۱۰- اتاق پشتیبانی
۶-۵-۶-۱۱- انبار
۶-۵-۶-۱۲- اتاق مربی کودک
۶-۵-۷- امکانات مرکزی
امکانات فرهنگی و تفریحی
فضاهای ورزشی و تفریحی
زمینبازی در فضای باز
۶-۵-۸- خدمات مرکزی
آشپزخانه مرکزی
بستر طراحی :
شناسایی ویژگیهای طبیعی شهراسفراین :
موقعیت جغرافیایی شهر اسفراین
وپژگیهای اقلیمی شهر اسفراین :
مطالعات اقتصادی شهر اسفراین :
ویژگیهای کالبدی شهر اسفراین :
گستردگی ( پراکندگی ) بافت شهری :
۲-ی-۲-۲- محورهای ارتباطی شهر
ب – محور شمال غربی – شرقی :
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
ج – محور رودخانه :
۲-ی-۳- چگونگی تقسیم نواحی و محلات
پیش بینی جمعیت شهر .
مبانی نظری عام پروزه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ :

مطالعات طراحی مجتمع کودکان بی سرپرست (تصاویر و جداول موجود نیست) ۱۳۰ص
قیمت : ۸٫۰۰۰ تومان

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

29 Apr 2019

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست 160ص

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص
قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه
۲-۱- ضرورت انتخاب پروژه
۳-۱- بیان مسئله
۴-۱- اهمیت انتخاب موضوع
۵-۱- روش تحقیق
۶-۱- اهداف کلی پروژه
۷-۱- فرایند عمومی تحقیق
۱-۲- بخش اول شناخت کودک
۱-۱-۲- مقدمه
۲-۱-۲- اهمیت دوران کودکی
۳-۱-۲- رشد وپروش
۴-۱-۲- عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان
۵-۱-۲- کودک ، معماری و فضا
۲-۲- بخش دوم تعریف واژه ها
۱-۲-۲-تعاریف
۲-۲-۲- یتیم از دیدگاه قرآن و منابع اسلامی
۳-۲-۲- لزوم رسیدگی به ایتام
۴-۲-۲- یتیم و دولت اسلامی
۵-۲-۲- یتیم و دارالایتام
۳-۲- بخش سوم
۱-۳-۲- تفاوتهای بین محیط خانواده و شبانه روزی
۲-۳-۲- اثرات غم انگیز و زیانبار محرومیت از مهر مادری
۳-۳-۲- خلاصه ای از مشکلات فرزندان دور از خانواده وارائه برخی پیشنهادات در جهت رفع این مشکلات
۴-۲- بخش چهارم
۱-۴-۲- اجمالی در خصوص پدیده بی سرپرستی وبدسرپرستی و علل آن ها
۲-۴-۲- علل و انگیزه هایی که سبب سپردن کودکان به مراکز شبانه روزی می گردد
۳-۴-۲- روند برخورد صحیح با کودکان بی سرپرست
۴-۴-۲- آخرین دستاوردهای جهان در راستای واحدهای اقامتی ـ مراقبتی
۵-۴-۲- وظایف بهزیستی و شرایط سرپرستی کودکان از والدین (تصویری از وضعیت موجود مسائل و برنامه ها )
۶-۴-۲- مشکلات بهزیستی و مراکز شبانه روزی
۷-۴-۲- پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت موجود در بهزیستی
۱-۳- بخش اول تاریخچه حمایت کودکان بی سرپرست
۱-۱-۳- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۱-۳- تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۲-۳- بخش دوم
۱-۲-۳-موسساتی که قبل از انقلاب عهده دار نگهداری و حضانت از کودکان بودند
۲-۲-۳-کلیه مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست درایران (در حال حاضر) ‌
۳-۳-بخش سوم نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۱-۳-۳-نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست در آمریکا و اروپا
۲-۳-۳-نحوه حمایت از بی سرپرستان در کشورهای آسیایی
۴-۳- بخش چهارم آئین نامه اجرائی شبانه روزی ها
۱-۴-۳- مواد آئین نامه
۱-۴- بخش اول
۱-۱-۴- نوع موسسات موجود در جهان امروز (بی سرپرستی در جهان امروز )
۲-۱-۴-بررسی سیستم های موجود در جهان
۳-۱-۴-نمونه های موجود در جهان
۲-۴- بخش دوم
۱-۲-۴- بی سرپرستی در ایران ( نوع سیستم ها )
۲-۲-۴- نمونه های موجود داخلی
۴-۲-۴- چه باید کرد ؟
۱-۵- بخش اول تنظیم برنامه فیزیکی طرح
۱-۱-۵- معیارهای انتخاب سایت
۲-۱-۵- ضوابط انتخاب سایت
۳-۱-۵- تعیین جمعیت هدف
۲-۵- بخش دوم انتخاب عملکردهای موجود در سایت
۱-۲-۵- تعیین حوزه های کارکردی
۲-۲-۵- بررسی عملکردهای پروژه
الف ) سکونتی ـ اقامتی
ب ) فضاهایی لازم برای گذراندن اوقات فراغت ‌
۳-۵- بخش سوم تعیین سطح و سرانه ها
۱-۳-۵- بررسی سرانه ها
۲-۳-۵-تعیین مساحت هر کاربری ( جداول )
فضاهای طرح و سطوح مورد نیاز آنها
ساختمان شیرخوارگاه
بخش اداری
مهد کودک
۴-۵-بخش چهارم تعیین عوامل خارجی و محیطی موثر بر طراحی
۱-۴-۵- ابعاد انسانی
۲-۴-۵-عوامل اقلیمی
بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
– وضعیت آب و هوایی مشهد
– مشخصات جغرافیایی مشهد
دما و رطوبت هوا
وزش باد
تابش آفتاب
جهت استقرار ساختمان
۳-۴-۵- طراحی اقلیمی
۵-۵- بخش پنجم بررسی ارتباط اجزاء مجموعه با یکدیگر
۶-۵ – بخش ششم توصیه های اجرائی (تاسیساتی ـ سازه ای )
۱-۶-۵- توصیه های اجرایی
سیستم تاسیسات
سیستم سازه
۷-۵- بخش هفتم طراحی
۱-۷-۵- نظام حرکتی
۲-۷-۵- نظام فضایی کالبدی مجموعه
ارتباط با محیط ( باز یا بسته بودن مجموعه )
سهم توده و فضا
۳-۷-۵- نظام عملکردی مجموعه
منابع و ماخذ

مطالعات طراحی و ساخت مجتمع کودکان بی سرپرست ۱۶۰ص

قیمت : ۱۴٫۰۰۰ تومان

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص + نقشه + رندر

29 Apr 2019

***** مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص + نقشه + رندر ****

 

قیمت با رساله : ۵۰۰۰۰ تومان

 

 

 

قیمت بدون رساله : ۳۵۰۰۰ تومان


این پایان نامه دارای مطالعات ، نقشه های اتوکد و عکس های سه بعدی(رندر) می باشد.

چنانچه سوالی داشتید می توانید با شماره ۰۹۱۲۵۸۷۹۲۵۸ (غلامی) تماس بگیرید .

به تمام سوالات شما قبل از خرید پاسخ داده می شود و در صورت نیاز، دمو نیز به ایمیلتان ارسال می شود.

 

برای مشاهده تصاویر بصورت بزرگ در سایز A3 بر روی هرعکس کلیک کنید.

 

مطالعات پایانه دریایی 260ص + نقشه + رندرمطالعات پایانه دریایی 260ص + نقشه + رندرمطالعات پایانه دریایی 260ص + نقشه + رندرمطالعات پایانه دریایی 260ص + نقشه + رندر

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

29 Apr 2019

مطالعات پایانه دریایی,رساله پایانه دریایی,نقشه پایانه دریایی,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه دریایی

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

این مطالعات دارای نقشه و ۸ رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان

 

 

 

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

پیشگفتار
انگیزه انتخاب موضوع
چکیده
فصل اول
سفر و توریسم
۱– ۱– سفر
۱– ۱– ۱–تاریخ سفر
۱– ۱– ۲– سفر در قرآن
۱– ۲–توریسم
۱– ۲– ۱–معانی واژه
۱–۲–۲–توریسم و دو نگرش غالب
۱–۲–۲–۱–رویکرد اقتصادی و سیاسی
۱–۲–۲–۲–دیدگاه کارکردی
۱–۲–۳–اهمیت برنامه ریزی توریسم و توسعه پایدار
۱–۲–۴– سفروعوامل انگیزشی
۱– ۲– ۴– ۱– انگیزه های قومی
۱–۲–۴–۲–انگیزه های هنری
۱–۲–۴–۳–انگیزه های تاریخی
۱-۲-۴-۴-انگیزه های طبیعت گرا
۱–۲–۴–۵–انگیزه های تفریحی
۲–۴–۶–انگیزه های کاری-۱
۱–۲-۵–تجزیه و تحلیل آثار تبعی جریان گردشگری بر مقاصد توریستی
۱–۲–۵–۱–آثاراقتصادی توریسم
۱–۲–۵–۲–آثار منفی اقتصادی توریسم
۱–۲–۵–۳–تاثیرات محیطی توریسم
۱–۲–۵–۴–اثرات منفی زیست محیطی توریسم
۱–۲–۵–۵–اثار فرهنگی–اجتماعی توریسم
۱–۲–۵–۶– آثار منفی فرهنگی–اجتماعی توریسم
۱–۲–۶–تورسم در استان گیلان
فصل دوم
گردشگری (Tourism )
۲-۱-اشکال گردشگری
۲-۲-۱-بازدید کننده بومی دیدار کنندگان بین المللی
۲-۲-۲-دیدار کننده براساس اشکال گردشگری
۲-۳-گردشگری در ایران
۲-۳-۱-تنوع عوامل ومناظر طبیعی ایران
۲-۳-۲-حوزه های تاریخی–فرهنگی گردشگری درایران
۲-۳-۳-جاذبه ها وزمینه های هنری
فصل سوم
آب
۳-۱-آب و ادیان
۳-۲-آب از دیدگاه قرآن
فصل چهارم
آشنایی با دریای خزر
۴-۱-آب منشأ حیات
۴-۲-دریای خزر
۴-۲-۱-مشخصات فیزیکی و جغرافیایی آن
۴-۲-۲-مرداب انزلی
۴-۲-۳- موقعیت تاریخی و جغرافیایی دریای خزر و تاثیرات حمل و نقل دریایی در اقتصاد و بافت اجت
۴-۲-۴- وضعیت اقتصادی دریای خزر
۴-۲-۴-۱- وضعیت و اهمیت اقتصادی ماعی شمال ایران
۴-۲-۴-۲- دریای خزر و منابع ثروت
۴-۲-۴-۳-دریای خزر و امکانات بالقوه آن
فصل پنجم
حمل ونقل دریایی
۵-۱-گذری بر تعریف و مفهوم پایانه
۵-۱-۱-تعریفی که سازمان پایانه ها و حمل ونقل کشور در مورد پایانه ها ارائه میدهد
۵-۲-پایانه های دریایی
۵-۳-تاریخچه حمل و نقل دریایی
۵-۴-اهمیت حمل و نقل دریایی
۵-۵-اهمیت حمل و نقل آبی
۵-۶-چشم انداز آینده حمل و نقل کالا در دریای خزر
۵-۷-شبکه ارتباطی حمل و نقل دریایی موج
۵-۸-حمل و نقل دریایی و مشکلات پیرامونی
۵-۹-گشودن معابر دریای طلسم شده در بستر تاریخ
فصل ششم
شناخت پایانه دریایی و وسایل حمل و نقل دریایی
۶-۱-شناخت پایانه مسافربری دریایی
۶-۲-اهداف پایانه مسافربری دریایی
۶-۲-۱-شناخت فعالیت های دریایی
۶-۲-۳-مزایای حمل و نقل دریایی
۶-۳-قدرت حمل شناورها
۶-۳-۱-منظم بودن سرویس
۶-۳-۲-ایمنی
۶-۳-۳-حمل و نقل بار دریایی
۶-۳-۴-اجناس
۶-۴-وسایل ترابری دریایی
۶-۵-شناخت وسایل ترابری دریایی و کشتی رانی
۶-۵-۱-مشخصات فیزیکی شناورها (قسمتهای متشکله)
۶-۶-تیپ شناسی
۶-۶-۱-اصل سادگی الزامی
۶-۷-مسئله فرم فضای معماری و عملکردی بهره برداری
۶-۸-ضرورت توسعه حمل و نقل
۶-۹-دسته بندی عوامل در طراحی پایانه
۶-۹-۱-مراحل و روش طراحی سیستم پایانه ای
۶-۹-۲-تعیین اهداف و احکام طراحی
۶-۹-۳-معیار و ضوابط طراحی (ضوابط کلی برای ارزشیابی برنامه ریزی طراحی های اولیه)
۶-۱۰-مراحل طراحی پایانه
۶-۱۱-خصوصیات بین المللی بودن کشتی رانی
۶-۱۲-اتحادیه کشتی رانی کشورهای اسلامی (isa)
۶-۱۲-۱-اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها (iaph)
۶-۱۲-۲-اتحادیه بین المللی چراغ های دریایی (Iala)
فصل هفتم
گیلان و هویت تاریخی
۷-۱-اقوام ایران
۷-۲-نژاد گیل
۷-۳- نام گیلان
۷-۴- گیلان و قدمت خط
۷-۵-معماری گیلان
۷-۵-۱ آشنایی با معماری گیلان
۷-۵-۲-عوامل موثر در معماری بومی گیلان
۷-۵-۳-عوامل طبیعی و جغرافیایی
۷-۵-۴-عوامل اقتصادی ومعیشتی
۷-۵-۴-۱-عوامل فرهنگی و اجتماعی
۷-۵-۵-مصالح و فنون ساختمانی
۷-۵-۶-الگوهای معماری بومی گیلان
۷-۵-۷-ویژگی های اصلی معماری بومی گیلان
فصل هشتم
ستان گیلان ا
۸-۱-مختصات استان گیلان
۸-۱-۱-گیلان قدیم
جغرافیای طبیعی گیلان ۸-۱-۲-
۸-۲-رودها و منابع آبی مهم
۸-۳-انسان در سواحل دریای خزر(تاریخ استقرار گیلان)
۸-۳-۱-نژاد مردمان ساکن گیلان
۸-۳-۲-صنعت
۸-۳-۳-صنایع دستی
۸-۳-۴-دستبافی (نساجی سنتی)
طراحی سنتی و حصیر بافی ۸-۳-۵-نگارگری
۸-۳-۶-گلیم بافی
۸-۳-۷-جاجیم بافی
۸-۴-آیین‌های گیلانی
۸-۵-شهرستان رشت
۸-۵-۱- شهرستان لاهیجان
۸-۵-۲-شهرستان لنگرود
۸-۵-۳-شهرستان رودسر
۸-۵-۴-شهرستان تالش
۸-۵-۵-شهرستان آستارا
۸-۵-۶-شهرستان آستانه اشرفیه
۸-۵-۷-شهرستان رودبار
شهرستان فومن ۸-۵-۸-
۸-۵-۹-شهرستان صومعه سرا
۸-۵-۱۰-بندر انزلی
فصل نهم
گیلان و جغرافیا
۹-۱- جغرافیای طبیعی و اقلیمی گیلان
۹-۱-۱- مساحت و موقعیت استان گیلان
۹-۱-۲- ناهمواریهای استان گیلان
۹-۱-۳-ارتفاعات گیلان
۹-۱-۴-آب و هوای استان گیلان
۹-۲- گونه های آب وهوایی استان گیلان
۹-۲-۱- در استان گیلان حضور سه نوع آب و هوا قابل تشخیص است
۹-۲-۲- سه جریان هوایی منطقه ای که موجب بارش در گیلان می شوند
۹-۲-۳- خاک های گیلان
۹-۳- جغرافیای انسانی استان گیلان
۹-۳-۱- جمعیت استان گیلان
۹-۳-۲- فعالیتهای اقتصادی در استان گیلان
فصل دهم
تاریخ انزلی
۱۰-۱- پیدایش انزلی
۱۰-۲-سطح انزلی به تفکیک نوع خاکی
۱۰-۲-۱- بندر انزلی و توسعه
۱۰-۲-۲- وجه تسمیه انزلی
۱۰-۳- نقش انزلی در تاریخ نوین گیلان
۱۰-۳-۱-جاذبه های گردشگری در بندر انزلی
۱۰-۳-۲- جاذبه های طبیعی
۱۰-۳-۳- جاذبه تاریخی و یادمانی
۱۰-۳-۴- جاذبه های زیارتی
۱۰-۳-۵- جاذبه های اقتصادی
۱۰-۴-بررسی ظرفیهای پذیرش توریست در بندر انزلی
فصل یاز دهم
جغرافیای طبیعی و اقلیمی بندر انزلی
۱۱-۱-موقعیت استانی بندر انزلی
۱۱-۱-۱-خصوصیات اقلیمی شهرستان بندر انزلی
۱۱-۱-۲-بارندگی
۱۱-۱-۳-رطوبت
۱۱-۱-۴- درجه حرارت
۱۱-۱-۵- باد
۱۱-۱-۶- باد در باورداشت مردم
۱۱-۱-۷خصوصیات تابش
۱۱-۲- طبقه بندی اقلیمی
۱۱-۲-۱-ویژگی اقلیمی احساس آسایش
۱۱-۳-زمین شناسی و ساختار بندر انزلی

فصل دواز دهم
بندر انزلی
ساختارهای اجتماعی اقتصادی در(بندر انزلی)
۱۲-۱-ساختارهای اجتماعی در (بندر انزلی)
۱۲-۱-۱-جمعیت در بندر انزلی
۱۲-۱-۲-ترکیب سنی و نسبت جنسی
۱۲-۱-۲-نیروی انسانی و اشتغال و جمعیت فعال اقتصادی
۱۲-۲-ساختارهای اقتصادی بندرانزلی
۱۲-۲-۱-تولیدات گیاهی و جانوری
۱۲-۲-۲-معادن و صنایع
۱۲-۲-۳-صنایع دستی
۱۲-۲-۴-بندرگاه و گمرک
۱۲-۲-۵-گردشگری
۱۲-۳-اقتصادی بندر انزلی
۱۲-۳-۱-ویژگی های عمومی شهرستان بندر انزلی
۱۲-۴-ویژگی اقتصادی و نقش بندر انزلی در عملکرد بنادر کشور
۱۲-۵-صادرات
۱۲-۶-عملکرد مالی و بیلان سالانه بندر انزلی
۱۲-۷-بررسی اقتصادی کشورهای همسایه و همجوار دریای خزر
۱۲-۷-۱-فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
۱۲-۸-کشورهای مستقل مشترک المنافع (cis)
۱۲-۸-۱-جمهوری آذربایجان
۱۲-۸-۲-روسیه
۱۲-۸-۳-جمهوری ترکمنستان
۱۲-۸-۴-جمهوری قزاقستان
۱۲-۹تحولات اقتصادی ایران و بازرگانی خارجی در سالهای اخیر
۱۲-۹-۱-مبادلات بازرگانی ایران و سهم کشورهای همسایه در دریای خزر
۱۲-۱۰-شناخت مبادی و مقاصد
۱۲-۱۱-شبکه های ارتباطی دریائی
۱۲-۱۱- ۱ -پیش بینی آینده
۱۲-۱۲-تاریخچه راههای ارتباط
۱۲-۱۲-۱-انسان و راه
۱۲-۱۲-۲-ایران باستان و حرکت
۱۲-۱۲-۳-اروپا و ابتدای تکاپو
۱۲-۱۳-انسان و راه آبی
۱۲-۱۴-ایران و توسعه مسیرهای دریایی
۱۲-۱۴-۱-تاریخ کشتیرانی و حمل و نقل دریایی ایرانیان
فصل سیز دهم
بررسی نمونه های موجود در ایران
۱۳-۱-کارخانه کشتی سازی
۱۳-۲-بندر نوشهر
۱۳-۲-۱-تاریخچه بندر نوشهر
۱۳-۲-۲-ویژگی های بندر نوشهر
۱۳-۲-۳-محوطه های بندری
۱۳-۳-بندر شهید رجایی
۱۳-۴-بندر شهید باهنر
۱۳-۵-بندر خرمشهر
۱۳-۶-بررسی نمونه های خارجی
۱۳-۷-۱-میدان نبرد
۱۳-۷-۲-پیچیدگی
۱۳-۷-۳-بی بازگشت
۱۳-۷-۴-ارتباط
۱۳-۸-ترمینال مسافر بری harumi وtokyo / اثر ua &minoru takeyama
۱۳-۹-پایانه ساکای میناتوشی
۱۳-۱۰-شبیه سازی دریایی روتردام ، هلند ۱۹۹۵
نورمن فاستروشرکا
فصل چهار دهم
الگوهای طراحی
۱۴-۱-مقدمه
۱۴-۱-۱-بنادر و نظریه انتقال به خارج شهر
۱۴-۲-ترمینالها و ملزومات طراحی
۱۴-۳-عنصر عمده در ترمینال مسافربری دریایی
۱۴-۳-۱-نقش یکسری از ترمینال
۱۴-۳-۲-سطوح عملکرد و فعالیتهای وابسته در ترمینال
۱۴-۳-۳-الگوی نموداری ترمینال مسافربری
۱۴-۳-۴-ورودی ها وخروجی ها
۱۴-۳-۵-پارکینگ ها
۱۴-۳-۶- محوطه سازی سایت
۱۴-۳-۷-فضاهای مورد نیاز برای طی مسیر مسافران
۱۴-۳-۸- فضاهای خدماتی رفاهی مسافران
۱۴-۳-۹-فضاهای مکمل فضاهای رفاهی
۱۴-۳-۱۰-بخش تسهیلات شهروندان
۱۴-۳-۱۱- بخش اداری
۱۴-۳-۱۲-عرشه مسافری و بار
۱۴-۳-۱۳- فضاهای انتظامی
۴-۳-۱۴-تاًسیسات
۱۴-۴-محوطه اسکله
۱۴-۵-اساس طراحی پایانه
۱۴-۶- حوره بندی فضاهای پایانه دریایی مسافر
۱۴-۶-۱- حوزه خدمات اداری
۱۴-۶-۲- حوزه خدمات مسافری
۱۴-۶-۳-حوزه خدمات رفاهی
۱۴-۶-۴-حوزه خدمات باری
۱۴-۶-۵-حوزه خدمات فنی و مهندسی
۱۴-۶-۶-حوزه خدمات ایمنی و اضطراری
فصل پانز دهم
توجیه طرح
۱۵-۱-روند طراحی
۱۵-۲-تندیس گری با نور
۱۵-۳-بیان طراحی
۱۵-۳-۱-کانسپت طرح
۱۵-۳-۲-نماددایره و کره
۱۵-۳-۳-نماد مربع
۱۵-۴-سازه ومصالح
۱۵-۵-تأسیسات
۱۵-۵-۱-تأسیسات الکتریکی
۱۵-۵-۲-سیستم برق مرکزی
۱۵-۵-۳-سیستم های ارتباطی
۱۵-۵-۴-جمع آوری آبهای سطحی
۱۵-۵-۵-شبکه آب و فاضلاب
۱۵-۶- تحلیل سایت
۱۵-۶-۱-وضع موجود
۱۵-۶-۲-اسکله ها
۱۵-۶-۳-تجهیزات
۱۵-۶-۴-معابر و انبارهای باز
۱۵-۷-ساختمان ها
۱۵-۸-موقعیت طرح
۱۵-۹-دسترسی به سایت
۱۵-۹-۱-مجاورتها
۱۵-۹-۲-وزش باد
۱۵-۹-۳-شیب و توپوگرافی
۱۵-۹-۴-دید و منظر
۱۵-۱۰- برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذ

چکیده
همانگونه که می دانیم تحول، خلق و نوآوری از کارهای بشر است. انسان خلاق با ایجاد شرایط نوین و بهینه همواره می کوشد تا بستر را در راه سعادت و نیل به آرزوهایش هموار سازد و رشد و تکامل خود را در این راستا موجب شود.
انسان امروزی با استفاده از تکنولوژی و صنعت که محصول خود اوست و پیشرفتهای لحظه ای آن در این وادی ، می کوشد تا بر دنیای محیط خود فائق آید و نقش خود را بر این کره خاکی بیش از پیش نمایان سازد. بدین جهت در پی راه حل مطمئن و صریحی در رفع نیازهای روحانی و جسمانی خود،همواره در تلاش است.
وظیفه متعهدانه معمار نیز هموار ساختن مسیر حرکت و سوق دادن انسانها بر حسب گرایشاتشان به سکون و آرامش در ضمن پویائی و تحرک میباشد.
مسافرت و جهانگردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیای امروز به عنوان منبع در آمد و اشتغال و توسعه زیر بنایی کشورها به خصوص کشورهای درحال توسعه به شمار می رود و مسیرهای آبی به عنوان یکی از امن ترین و مفرح ترین گزینه های حمل و نقل و مسافرت همواره مطرح بوده است.
پایانه ها به عنوان ورود و خروج شهر در زمره بناهای چند منظوره ای قرار دارند که نقش کارکردی قابل توجهی در خدمات رسانی به مسافران ، همراهان آنها و سایر شهروندان خواهند داشت.
به لحاظ متفاوت بودن نوع سفر دریایی و تنوع کمتر ساعات حرکت کشتی ها ، حرکت آرام آن ها بر روی آب و … نسبت به سفرهای جاده ای یا هوایی ، ما با جوی آرامتر در پایانه دریایی مواجه هستیم . فضایی مناسب برای ایجاد یک ارتباط و تعامل فرهنگی بین شهروندان و مسافران . بین شهر و اسکله دریایی ، فضایی که در ارتقاء جامعه نقش بسزایی ایجاد می کند.
پایانه دریایی در واقع مفصلی است بین خشکی و دریا ، مکانی موقتی که با اولین و آخرین تصور مسافر دریایی تجربه ای متفاوت را در بر خواهد داشت. این فضا ، نهادی است از دنیای پیرامون در مقیاس کوچکتر و در امتداد دیگر اجزاء شهر . بدین ترتیب مرز بین پایانه و شهر از میان رفته در عین حال می توانیم ساختاری ممتد و دامنه دار را در ساحل شاهد باشیم.

مطالعات پایانه دریایی ۲۶۰ص

این مطالعات دارای نقشه و ۹ رندر نیز می باشد.
نقشه ها حاوی Site Plan, Plan 1, Plan 2, Section A-A, section B-B می باشد.

خرید مطالعات : ۱۷٫۰۰۰ تومان

 

 

 

خرید نقشه : ۲۰٫۰۰۰ تومان

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص

29 Apr 2019

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

عنوان
فصل اول: مبانی نظری طرح
اهمیت سفر (سفر از دیدگاه دینی و بزرگان )
انواع سفر
سفر اجباری، سفر اختیاری و نیمه اختیاری
مسافر
محلی برای شروع سفر
سفر در گذشته
تعریف کاروانسرا
ویژگی های کاروانسراهای ایران
نمونه هایی از کاروانسراهای ایران
سفر در امروز
تعریف پایانه
انواع پایانه
پایانه بار بری
پایانه مسافر بری
ارتباط پایانه با عوامل بیرونی
ترافیک و ارتباط آن با پایانه
فرم عملکرد
عناصر عملکردی
ظرفیت و اندازه پایانه ها
تعاونی‌ها و مسافرین
مدیریت مرکزی ترمینال
خدمات رفاهی
تأسیسات و خدمات جانبی
انتظامات
مشکلات و مسائل
اصول برنامه ریزی پایانه مسافربری
وظایف پایانه
ارائه خدمات ضروری به مسافرین (خروجی و ورودی)
۱)سیستم عملکرد پایانه
۱-۱) روش طراحی پایانه
سیستم های کلاسیک ترمینال
۱-سیستم خطی
۲٫سیستم انگشتی
۳٫ ترمینال های تفکیک شده
۴٫ ترمینال های ماهواره ای
نتیجه گیری از طرح های کلاسیک
ترکیب عملکردهای اصلی
۱-بخش مسافر گیری
۲- بخش تخلیه مسافر
۱- ترکیب خطی
۲- ترکیب شاخه ای
۳ – ترکیب مدور
۴- نوع ترکیبی
عوامل موثر در سیستم عملکرد پایانه
۱-مسافر
۲-بار
۳-اتوبوس
ارتباط عناصر متحرک و انواع حرکت
خدمات
اداره و کنترل
نمونه های خارجی
مرکز اتوبوس رانی شهر نیویورک (عملکرد مجموعه)
پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک
دروازه خوش نمای نروی nevis gilded gateeway
توضیح عملکردهای فضاها
نمونه های داخلی
الف) موقعیت
ب)امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی
ترمینال تبریز
ترمینال کاوه اصفهان
مشخصات ویژه ترمینال مسافربری کاوه
تصاویری از ترمینال کاوه اصفهان
فصل دوم: شناخت بستر پروژه
موقعیت خوزستان
موقعیت شهرستان
ساختار کالبدی شهر اهواز
گسترش شهر اهواز
شبکه کاربری دسترسی به اراضی(( بافت شناسی))
ویژگیهای معماری بومی
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهر اهواز
مطالعات جغرافیایی
زمین‌شناسی
مطالعات جمعیتی
مطالعات آماری
میزان مسافر
تعداد تعاونی ها
ساعت کار روزانه پایانه
درصد مسافر روزانه در ساعات مختلف روز
افق طراحی این پروژه
تصاویری از پایانه فعلی شهرستان اهواز
مطالعات اقلیمی
تابش آفتاب
دما
رطوبت نسبی
باد
بادهای غالب
بارندگی
بارشهای جوی
درجـه حـرارت
روزهای یخبندان
شبکه‌های حمل و نقل در کشور
فصل سوم: تحلیل سایت مورد نظر برای طراحی
مکان مناسب برای احداث ترمینال
زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه‌ها
ارتباط پایانه با خارج شهر
موقعیت کلی سایت در شهر اهواز
همجواریهای سایت و بررسی علل اقلیمی
همجواریهای سایت
بررسی سایت به لحاظ دید ،آلودگی و غیره
اصول شکل گیری طرح ارائه شده
توجهات اقلیمی
فصل چهارم: استانداردها و سرانه فضاها
جاده ها و ابعاد و استانداردهای وسیله های عبوری
محدوده دسترس آزاد راهها
بزرگراههای شریانی
جاده های اختصاصی
جمع کننده ها (کلکتورها)
چیدمان اتوبوس ها نسبت به راه عبوری
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
ابعاد خودروی طرح
هندسه اتوبوس
شیبهای جاده
انواع پایانه ها
سکوی موازی
سکو با زاویه قائمه
سکوی دندانه ای شعاعی
بررسی حرکت اتوبوس نسبت به سکوهای تخلیه یا مسافرگیری
فضاهای مورد نیاز ترمینال
در تعیین ابعاد سالن فروش بلیط نیاز به تهیه اطلاعات زیر می باشد
باجه های اطلاعات و فروش بلیط
فضاهای انتظار
مدیریت و کارکنان
بخش های تجاری
راه های دسترسی
ورودی
فضای عبور و مرور خارجی
فضای عبور و مرور داخلی
امکان دستیابی به خدمات برای افراد ناتوان
اقامتگاه رانندگان
علائم اطلاع رسانی
تأمین حفاظت و ایمنی عمومی
تسهیلات برای مسافران
تسهیلات پارکینگ
تسهیلات لازم برای ترافیک خیابانی
فضا یابی
ترکیب عرضی یک واحدی
ترکیب طولی یک واحدی
ترکیب شماره ۱
ترکیب شماره ۲
ترکیب عرضی دو واحدی
مشخصات
ترکیب طولی دو
بخش اداری
عملکرد های اصلی پایانه
سالن عزیمت مسافر (مسافر گیری)
سالن رسید مسافر (تخلیه مسافر)
باشگاه رانندگان
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
تعیین ظرفیت پایانه
کنترل و مقایسه
پایانه های تهران و جابجایی ۵/۴۱ میلیون مسافر
محاسبات زیربنا
مجموعه خروجی
تعداد سکوهای مسافر گیری
سالن مسافر گیری (بخش عزیمت مسافر)
مجموعه ورودی
سالن تخلیه مسافر ( بخش رسید مسافر )
خدمات اتوبوس
فصل پنجم : معرفی سیستم سازه و تأسیسات
سازه
کابل ها
سقف کابلی
خرپاها
رفتار غشائی
انحنا های اصلی و تنشهای اصلی غشایی
چادرها و بالن ها
طرح تأسیسات ساختمان ترمینال
سیستمهای تهویه
تهویه مطبوع ساختمان
مزایای تهویه مطبوع
انتخاب سیستم تأسیسات مناسب
فصل ششم: سیر تکوین ایده
علت تحقیق و طراحی
روش تحقیق و طراحی
توضیح طرح
منابع و منأخذ

مطالعات پایانه مسافربری ۲۱۰ص

قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندر

29 Apr 2019

***** مطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندر ****

 

قیمت با رساله : ۵۰۰۰۰ تومان

 

 

 

قیمت بدون رساله : ۳۵۰۰۰ تومان


این پایان نامه دارای مطالعات ، نقشه های اتوکد و عکس های سه بعدی(رندر) می باشد.

چنانچه سوالی داشتید می توانید با شماره ۰۹۱۲۵۸۷۹۲۵۸ (غلامی) تماس بگیرید .

به تمام سوالات شما قبل از خرید پاسخ داده می شود و در صورت نیاز، دمو نیز به ایمیلتان ارسال می شود.

 

برای مشاهده تصاویر بصورت بزرگ در سایز A3 بر روی هرعکس کلیک کنید.

مطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندرمطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندرمطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندرمطالعات ترمینال پایانه + نقشه + رندر

پایانه مسافربری ۱۵۰ص

29 Apr 2019

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

فصل اول مفاهیم تئوری و نظری پروژه ۴
۱-۱٫ کلیات موضوع ۵
۱-۲٫ سیر وسفر در ایران ۶
۱-۳٫ تعریف ترمینال ۷
۱-۴٫ نقش ترمینال در شهر ( پایانه) ۸
۱-۴-۱٫ تقسیم بندی ترمینالها ۹
۱-۴-۲٫ انواع ترمینالها: ۱۱
۱-۵٫اصول کلی مکان یابی، فونکسیون و عمل ترمینال و چگونگی طرح یک ترمینال ۱۱
۱-۵-۱٫ مکان یابی ۱۱
۱-۵-۲٫ فونکسیون و عملکرد ترمینال ۱۴
۱-۵-۳٫ چگونگی طرح یک ترمینال اتوبوس ۱۴
۱-۶٫ تاریخچه ترمینال در ایران ۱۷
۱-۷٫ پایانه مسافری ، یک مکان معماری ۱۹
۱-۷-۱٫ جستجوی مکان در طراحی ترمینال ۲۱
۱-۷-۲٫آشتی فن آوری و بوم شناسی ۲۲
۱-۷-۳٫ پایانه‌های آخر خط ۲۴
یان ریچی ۲۴
شین تاک ماتسو ۲۴
بازسازی تغییر ۲۵
پل آندرو ۲۵
۱-۷-۴٫ مکان و طبیعت ۲۶
۱-۸٫٫مکان ترمینال اتوبوس ۲۷
۱-۸-۱٫ فاصله مکانی داخل ترمینال ۲۸
۱-۸-۲٫ نوع مالکیت ۳۰
۱-۸-۳٫ نوع ترمینال ۳۱
ترمینالهای اتوبوس محلی: ۳۱
ترمینالهای اتوبوس اصلی ( سرویس دهنده کشوری) : ۳۲
۱-۹ . تاریخچه ترمینالها ۳۳
۱-۹-۱٫ ساباط: ۳۴
۱-۹-۲٫ رباط ۳۴
۱-۹-۳٫ کاروانسرا ۳۵
۱-۹-۴٫ خان ۳۶
فصل دوم بررسی و شناخت عمومی منطقه ۳۸
مقدمه ۳۹
۲-۱٫ بررسی تاریخی شهر بندرعباس ۳۹
۲-۱-۱٫ پیشینه شهر و چگونگی پیدایش بندرعباس در قرن هفدهم میلادی ۳۹
۲-۱-۲٫ آثار و ابنیه تاریخی ۴۱
۲-۲٫ خصوصیات آب و هوائی بندرعباس ۴۶
۲-۳-۱٫ وضع پستی و بلندی زمین در منطقه ۴۹
۲-۳-۲٫ ویژگی‌های اقلیمی شهر بندرعباس ۵۰
۲-۴٫ شرایط اقلیمی بندرعباس و تاثیر آن بر شکل گیری مجموعه ۵۷
۲-۵٫ اهداف طراحی اقلیمی ۶۳
فصل سوم ضوابط، مقررات و استانداردهای طراحی پایانه ۸۱
۳-۱٫ تعریف پایانه ۸۲
۳-۲٫ پایانه اتوبوس برون شهری ۸۳
۳-۲-۱٫ محل پایانه اتوبوس برون شهری ۸۵
۳-۲-۲٫ عناصر کاربردی و معیارهای برنامه ریزی ۸۵
۳-۲-۲٫ فضاهای مورد نیاز ۸۷
الف: سالن انتظار: ۸۷
ب : تسهیلات فروش بلیط ۸۸
۳-۲-۴٫ مشخصات هندسی اتوبوس ۸۹
۳-۲-۵٫ عرض گذرگاههای اتوبوس ۹۰
۳-۲-۶٫ پارکینگ: ۹۴
۳-۳٫ ضوابط توقفگاههای اتوبوس ۹۴
۳-۳-۱٫ فضای انتظار مسافرین ۹۴
۳-۳-۲٫ سطح استاندارد سرویس دهی ۹۴
۳-۳-۳٫ تعیین فضای انتظار مسافرین ۹۵
۳-۳-۴٫ ایستگاههای اتوبوس ۹۶
توقفگاههای خطی: ۹۷
توقفگاههای دنده اراه ای: ۹۷
توقفگاههای زاویه‌ای: ۹۷
فصل چهارم بررسی مصادیق معماری ۹۹
نمونه های ایرانی ۱۰۰
۴-۱-۱٫ پایانه جنوب ۱۰۰
۴-۱-۲٫ پایانه غرب ۱۰۲
۴-۱-۳٫ پایانه شرق ۱۰۳
۴-۱-۵ . پارک سوار بیهقی ۱۰۴
ترمینال های اصفهان ۱۰۶
۴-۲٫ نمونه های خارجی ۱۰۸
۴-۲-۱٫ پایانه های مسافربری شانگهای چین ۱۰۸
۴-۲-۲٫ پایانه های اتوبوس بندر نیویورک ۱۱۱
۴-۲-۳٫ ترمینال اتوبوس جرج واشنگتن ۱۱۲
فصل پنجم برنامه ریزی فیزیکی و فضایی ۱۱۵
۵-۱٫ مطالعه و بررسی، تجزیه وتحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه: ۱۱۶
۵-۲٫ بررسی تعداد مسافرتها و مسافرین ۱۱۷
۵-۲-۱٫ برآورد تعداد مسافرین در ساعت پیک و برآورد مسافرین سال ۱۴۰۰ ۱۱۹
۵-۲-۲٫ برآورد تعداد مسافرین مسیرهای مختلف ۱۲۲
۵-۲-۳٫ زمانهای توقف مسافر در ترمینال ۱۲۳
۵-۲-۳-۱٫ مسافرین مسیرهای کوتاه ( مسافرین مقصدهای درون استانی) ۱۲۴
۵-۲-۳-۲٫ مسافرین مسیرهای بلند ( مقصدهای برون استانی ) ۱۲۴
۵-۲-۴٫ انواع فضاهای مورد نیاز ترمینال ۱۲۵
محل نشستن برای عموم ( سالن انتظار) ۱۳۳
سکوی سوار شدن ۱۳۴
۵-۳٫ محل استقرار اتوبوسها برای سوار شدن مسافرین ( خروجی و ورودی) ۱۳۵
الف: محل استقرار اتوبوسهای خروجی ۱۳۵
محل استقرار اتوبوسهای ورودی ۱۳۷
فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت ۱۳۸
۶-۱٫ موقعیت زمین و همسایگی‌ها ۱۳۹
محدوده و وسعت اراضی ۱۴۰
۶-۲٫ ویژگیهای زیست محیطی ۱۴۰
۶-۳٫ موقعیت محلی ۱۴۲

فصل اول

مفاهیم تئوری و نظری پروژه
۱-۱٫ کلیات موضوع
زندگی انسان در عصر حاضر، بیش از هر چیز، پیوندهایی تنگاتنگ با حرکت، جابجایی،‌انتقال و تبادل در اشکال مختلف و متنوع آن دارد. تبادل و جابجایی در این سالها گاهی در شکل انتقال الکترونیکی‌ داده‌ها و اطلاعات با استفاده از فن‌اوریهای نوین رسانه‌ای و رایانه‌ای و گاهی نیز در شکل جابجایی کالا و مسافر نمود می‌یابد.
آمار و ارقام موجود، حکایت از آن دارد که هر سال میلیاردها تن کالا بین کشورهای مختلف جهان برای تامین انواع نیازهای مردم جابجا می شود و ساکنان نقاط مختلف جهان نیز میلیاردها بار با اهداف مختلف بین شهرها و حتی کشورها تردد می‌کنند و با توجه به این حجم از جابجایی کالا ومسافر در جهان، اهمیت و حساسیت روشها ، ساز و کارها و وسایلی که بسترساز این جابجایی هستند، ناگفته پیداست.
هر چند درسالهای اخیر فن آوری حمل و نقل ریلی و هوایی رشد چشمگیری داشته‌اند، اما هنوز هم حمل و نقل جاده‌ای به سبب ویژگیهای منحصر بفردی چون قابلیت دسترسی سریع، حوزه وسیع و گسترده فعالیت و انعطاف پذیری قابل توجه و صرفه اقتصادی، سهم عمده‌ای در جابجایی کالا و مسافر در جهان دارد.
شهر بندرعباس واقع در مرکز ثقل خلیج فارس و دریای عمان دارای ویژگیهای استراتژیکی اقتصادی و نظامی خاص می‌باشد به شکلی که در دهانه خلیج فارس واقع شده و از نظر بازرگانی در بهترین نقطه از نظر امکانات ارتباطی و دسترسی قرار گرفته است.
ارتباط مناسب با تنگه هرمز و مسیرهای دریایی بین المللی، دارا بودن فرودگاه
بین المللی و راه آهن و جاده دسترسی مناسب و همچنین دارا بودن زمینه‌های فرهنگی و تجاری این شهر را از سایر مناطق کشور متمایز ساخته و وجود یک پایانه مسافربری جدید با امکانات کافی و برخورداری از دانش و فن آوری روز را ایجاب می‌کند.

پایانه مسافربری ۱۵۰ص
قیمت : ۱۴۰۰۰ تومان

مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ص

29 Apr 2019

مطالعات پایانه مسافربری ۱۲۰ص

قیمت : ۱۲٫۰۰۰ تومان

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

 

۱-۱ پیشگفتار :

شبکه راههای زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه )، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساسی ترین، مهمترین و بحرانی ترین گزینه های تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکان هایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژی های توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.

متأسفانه در برخی از شهرهای کشورپیش ازمطالعه و اجرای طرح های جامع شهری،پایانه های برون شهری، دایر و توسعه  بی رویه  آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.

ایجاد پایگاه های خدماتی-رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود.بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.

از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسایل نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و … وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیارها ی واحد و نسخه از پیش تعیین شده ای را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد.بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشانگر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هر یک از آنهاست.

 

tavajoدانلود فهرست : برای دانلود فهرست این مطالعات کلیک کنید

 

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

28 Apr 2019

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری,رساله پایانه مسافربری,نقشه پایانه مسافربری,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, پایانه مسافربری

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

چکیده ۱
مقدمه ۲
بخش اول ۳
– کلام آغازین ۴
– طرح مسئله ۵
بخش دوم ۶
– جغرافیای طبیعی استان ایلام و شهرستان دهلران ۷
– بررسی خصوصیات اقلیمی استان و شهرستان ۱۰
– اصول اجرایی و عملی طراحی در این اقلیم ۱۴
– نگاهی به شهرستان دهلران ۱۴
بخش سوم ۲۴
– مکانهای توریستی و آثار تاریخی دهلران ۲۵
– بررسی معماری بومی دهلران ۳۰
بخش چهارم ۳۱
– بررسی نمونه های مشابه ۳۲
– ترمینال مسافربری شهرستان دزفول – مسعود چگینی ۳۲
– ترمینال مسافربری شهرستان بهبهان ۳۷
بخش پنجم ۴۳
– برنامه ریزی فیزیکی ۴۴
برنامه فیزیکی
– ظرفیت و اندازه پایانه ها
– اصول برنامه ریزی این پایانه مسافربری :
۱- اصل جامعیت:
۲- اصل سازگاری فضاها و فعالیت های هم جوار:
۳- اصل ایمنی:
۴- اصل امنیت :
۵- اصل دسترسی آسان :
۶- اصل تمرکز :
۷- خوانایی فضای پایانه :
۸- سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف:
معیارهای برنامه ریزی پایانه شهرستان دهلران
عناصر سازمان فضایی پایانه:
الف ) عناصر اصلی
– سالن اصلی پایانه
– قسمت فروش بلیت و تعاونی ها

تعاونی ها (قسمت فروش بلیط )
– سکو های سوار شدن
اشکال سکو :
– قسمت اداری
ساختار اداره
نقش اداره
در طرح پایانه مسافربری موردنظر قسمت اداری به دو شاخه تبدیل می شود :
ب) عناصر پشتیبانی
ج) عناصر تفریحی و آرامش بخش
د) عناصر خدماتی _ رفاهی
– قسمت فرهنگی :(مطبوعات ، سایت ، …)
– نمایشگاه و گالری (صنایع دستی ، …)
– غرفه های خدماتی:(بانک ، بیمه ، مخابرات ، راهنمای مسافران ، اورژانس)
– کافه تریا و محل استراحت مسافران تازه از راه رسیده
– چای خانه (قهوه خانه سنتی ) ، رستوران
– آب خوری سرویس های بهداشتی وحمام ورختشوی خانه و خوابگاه رانندگان :
– مهمانسرا (مسافرخانه) :
– رستوران:
مساحت های ضروری
محل های ضروری دیگر
الف) رستوران سنتی
ب) کافه تریا
ج ) فروشگاه (بازارچه)
د ) مسیر دسترسی (گذرگاهها)
تخصیص فضا :
– ارتفاع طبقات
– شبکه سازه ای
– ویترین ها
ه ) مهمانسرا
– لابی
– اندازه های اتاق خواب
-کریدورهای اتاق های خواب و پلیکان
ر )‌ محل البسه یا ملحفه ها
ز )‌ لباسشویی
ه)عناصر ارتباطی
راههای ارتباط
‌ پارکینگ :
پارکینگ اداری :
ر ) تأسیسات (برق آب تهویه مطبوع و فاضلاب و …) :

– سازه و تأسیسات ۶۵
بخش ششم ۶۶
– مبانی نظری طرح ۶۷
– تحلیل سایت ۷۳
منابع و مأخذ ۸۷

مطالعات پایانه مسافربری ۱۰۰ص

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

← Earlier posts

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)