مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال,رساله ترمینال ,نقشه پایانه ترمینال,پاورپوینت,پایان نامه,طرح نهایی,نقشه اتوکد,autocad,3dmax,رندر,سه بعدی, ترمینال

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

۱-۱- مقدمه. ۱
۱-۲- شرح تاریخچه موضوع پیشنهادی.. ۱
۱-۳- اهداف طرح. ۳
۱-۴- روش انجام کار ۴
۱-۵- تعاریف پایه. ۵
۲-۱- موقعیت استان گلستان. ۱۰
– ناحیه کوهستانی.. ۱۱
– ناحیه کوهپایه و دامنه. ۱۲
۲-۲- آب و هوا ۱۱
عناصر آب و هوا ۱۲
انواع آب و هوا ۱۳
دما ۱۴
۲-۳- جغرافیای انسانی استان. ۱۴
۲-۳-۱- تاریخچه ی سکونت.. ۱۴
۲-۳-۲- سکونتگاه‌ها ۱۵
۲-۴- درآمد اقتصادی روستاییان. ۱۵
۲-۵- تقسیمات سیاسی استان. ۱۶
۲-۶- منابع آب استان. ۱۷
۲-۶-۱- آب‌های سطحی.. ۱۷
۲-۶-۲- رودهای استان. ۱۸
جنگل‌ها و مراتع استان. ۱۹
۲-۷- مخاطرات طبیعی.. ۲۰
سیل.. ۲۱
خشک سالی.. ۲۱
حرکات دامنه‌ای (لغزش) و فرسایش… ۲۲
۲-۸- جمعیت استان. ۲۲
رشد جمعیت در استان. ۲۲
مهاجرت‌های داخلی استان. ۲۳
۲-۹- گردشگری در استان. ۲۳
۲-۹-۱- جاذبه‌های جهانگردی در استان گلستان. ۲۴
۳-۱- پایانه های مسافربری اتوبوسرانی.. ۲۸
تعریف.. ۲۸
انواع فرم پایانه. ۳۷
مجموعه ای – شعاعی – خطی – مرکزی – شبکه ای.. ۳۷
فرم مجموعه ای : ۳۷
پیچیدگی سیرکولاسیون داخلی و ارتباط آنها با مسیر. ۳۷
پراکندگی عملکردها و به طور کلی ، پیچیدگی روابط عملکردی.. ۳۷
فرم شعاعی : ۳۷
فرم خطی : ۳۷
باجه. ۳۸
سرپناه و سایر فضاها ۳۸
مسیر. ۳۸
انواع سیرکولاسیون پایانه. ۴۱
گره حرکتی.. ۴۳
فیلترها ۴۳
حرکت اتوبوس… ۴۳
انواع حرکت اتوبوس در ترمینال. ۴۴
حرکت خدمه و کارمندان. ۴۴
جابجائی مسافرین شهر و پایانه. ۴۴
مسافر. ۴۵
بررسی و شناخت فضاها و دسته بندی عملکردها ۵۶
به طور متوسط دو دسته عملکرد اصلی وفرعی می توان در نظر گرفت : ۵۶
خروج مسافر : ۵۶
ورورد مسافربه ترمینال : ( پیاده شدن از تاکسی ) ۵۷
ورود به لابی اصلی : ۵۷
اطلاعات و راهنمایی : ۵۸
گوشه های انتظار : ۵۸
خدمات : ۵۸
ورود مسافر ( مسافری که از سفر برگشته ): ۵۹
محوطه های نشیمن و انتظار : ۵۹
ارتباطات.. ۵۹
انواع فرم های سیرکولاسیون مسافر. ۶۰
فراهم نمودن امکانات لازم جهت انباشتن کالاها ۱۰۷
به حداقل رسانیدن میزان مشکلات ترافیکی و عوارض محیط زیستی ۱۰۷
فراهم آوردن امکانات دسترسی به وسایط نقلیه درون شهری ۱۰۷
منابع. ۱۰۸

مطالعات ترمینال ۱۱۴ص

قیمت : ۱۱۰۰۰ تومان

28 Apr 2019

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)